Nieuwe fase in ontwikkeling validatie- en verificatienorm

De ontwikkeling van de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029 is een volgende fase ingegaan.

ISO/IEC 17029
Met de komst van de nieuwe norm wordt het mogelijk voor organisaties om geaccrediteerd te worden voor validatie- en verificatieactiviteiten betreffende de betrouwbaarheid van informatie die is vastgelegd in claims. Hierbij valt te denken aan claims (zoals rapporten of verklaringen) over energiebesparing, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, artificiële intelligentie en meer. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

Validatie wordt toegepast op claims met betrekking tot een beoogd toekomstig gebruik of verwachte uitkomst (bevestiging van plausibiliteit), terwijl verificatie wordt toegepast op claims met betrekking tot gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden of resultaten die al zijn verkregen (bevestiging van waarheidsgetrouwheid).

Volgende fase

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) vormen een gespecialiseerd systeem voor wereldwijde standaardisatie. Zo werken zij samen met hun leden, waaronder de RvA, aan de ontwikkeling van internationale normen.

Onlangs is de Final Draft International Standard (FDIS) voor ISO/IEC 17029 gepubliceerd, waardoor de ontwikkeling van de norm in een volgende fase is aangekomen. Een (FDIS) is de definitieve tekst van een norm die wordt uitgegeven aan leden van een commissie zodat er formeel gestemd kan worden over de acceptatie van de norm. De definitieve versie van de norm wordt begin 2020 verwacht. De RvA werkt in een expert-rol mee aan de totstandkoming van deze norm.

Ook wordt ISO 14065 ‘Broeikasgassen – Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning‘ herzien. Deze kan als sectorspecifieke invulling dienen voor de toepassing van ISO/IEC 17029 op milieugebied.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.