Nieuw! Training (Weg)wijs in accreditatie voor geïnteresseerden

Bereid u optimaal voor op het accreditatie traject

Wilt u accreditatie behalen en weten hoe de RvA werkt? In deze training nemen wij u stap voor stap mee in het accreditatieproces. Vanaf uw aanvraag tot en met ons accreditatiebesluit. Zo bereidt uw organisatie zich optimaal voor en doorloopt u zonder onnodige vertraging het accreditatieproces.

Voor wie: kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitsmedewerkers en kwaliteitsmanagers werkzaam in een (nog) niet geaccrediteerde organisatie;
Wanneer: 23 november 2022;
Waar: kantoor RvA in Utrecht.

Wat levert de training u op?

De deelnemers krijgen inzicht in:

  • De aanvraag: wat is het goede startmoment om de aanvraag in te dienen en hoe zorgt u ervoor dat de aanvraag compleet is met alle benodigde documenten;
  • De relevante accreditatie-vereisten: de relevante normen met bijbehorende toelichtingen, en de procedure eisen; hoe komen deze documenten tot stand en hoe past de RvA ze toe?
  • Het vervolg na uw aanvraag: welke RvA medewerkers zijn betrokken. Hoe en wanneer informeren wij u over de voortgang. En op welke manier beoordeelt de RvA het functioneren van het laboratorium, of de inspectie of certificatie-instelling? Wat wordt er van u verwacht?
  • Het werkplan van de RvA: welk typen onderzoeken zet de RvA in om te bepalen of uw organisatie aan de accreditatievereisten voldoet?
  • Het proces van toekenning van accreditatie: wat zijn de doorlooptijden. Wie hebben er allemaal invloed (en wanneer) op het proces van toekenning van accreditatie;
  • Het behouden van een bestaande accreditatie: wat moet u daarvoor doen en laten?

Meer informatie & aanmelding

U vindt meer informatie en het aanmeldformulier voor deze training op onze website via: rva.nl/trainingwegwijsgeinteresseerden. Heeft u vragen? Stuur u dan een mail aan training@rva.nl.