Nieuw bestuursteam RvA!

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan.

Portretfoto_Roeland_Nieuweboer_en_Joep_de_Haas

Met ingang van 22 juni 2019 is Roeland Nieuweboer benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Raad voor Accreditatie (RvA). Hij volgt Jan van der Poel op die dan met pensioen gaat. De Raad van Toezicht heeft besloten over te gaan op een tweehoofdige leiding. Tevens wordt per dezelfde datum Joep de Haas lid van de raad van bestuur.

Roeland Nieuweboer heeft de afgelopen 13 jaar diverse functies vervuld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van I&W. ‘Hij brengt een ruime ervaring met kwaliteitsmanagement mee en kent het veld van conformiteitbeoordelende instellingen’ meldt Yvonne van Rooy, voorzitter van de raad van toezicht van de RvA. ‘Hij heeft internationale ervaring, kent de publieke en private sector en is in staat beide werelden te verbinden’.‘Met de benoeming van Joep de Haas, sinds 2013 operationeel directeur bij de RvA, is de continuïteit goed geborgd. De Raad van Toezicht is ingenomen met dit nieuwe team dat kan voortbouwen op de stevige positie die de RvA onder leiding van Jan van der Poel de afgelopen jaren verkregen heeft’, aldus Van Rooy.