Ministerie van Binnenlandse Zaken voert voortaan registratie in NANDO uit

Vanaf 1 juli 2021 neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) als aanmeldende autoriteit, de registratie van notificerende instellingen voor de Europese Verordening Bouwproducten 305/2011 (hierna CPR) in het NANDO* informatiesysteem op zich.

De Raad voor Accreditatie (RvA) stopt daarom per 1 juli met werkzaamheden in NANDO. De RvA informeert BZK per 1 juli niet meer over alle wijzigingen in de geaccrediteerde scope voor CPR. Accreditatie blijft de basis voor notificatie.

Wat betekent dit voor Notified Bodies?
Iedere NoBo informeert voortaan BZK over wijzigingen in de accreditatiescope die gevolgen hebben voor hun notificatie voor CPR. BZK informeert en instrueert de betreffende NoBo’s over de nieuwe procedure.

Nog vragen?
Stuur uw vragen naar: nando@minbzk.nl. Of neem contact op met met Janet Kaljee, Technisch Coördinator Accreditaties bij de RvA via  janet.kaljee@rva.nl.
*New Approach Notified and Designated Organisations