Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft als doel het doen van meldingen van misstanden binnen organisaties te stimuleren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen. Ook de RvA is verplicht een Meldregeling te hanteren. Op 15 maart jl heeft het bestuur dan ook een Meldregeling vastgesteld.

Op grond van deze regeling kunnen medewerkers van de RvA, maar ook externen die door de RvA worden ingehuurd èn medewerkers van andere organisaties, die door hun werkzaamheden met de RvA in contact zijn gekomen, meldingen doen over vermoedens van misstanden en onregelmatigheden binnen de RvA.

Hier vindt u de Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid en een toelichting daarop. Mocht u vragen hebben over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met Eveline Roijakkers (jurist), eveline.roijakkers@rva.nl. Meer informatie over de Wet huis voor klokkenluiders kunt u ook vinden op www.huisvoorklokkenluiders.nl.