ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput – RvA-expert & teamleider –  is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

Peter_van_der_Leemput_ontvangt_bewijss

Peter werd namelijk het eerste exemplaar van de nieuwe versie in het Nederlands aangeboden.

Na een uitgebreid revisieproces binnen ISO/IEC, waaraan ook dit keer een expert vanuit RvA deelnam, is eind 2017 de nieuwe versie gepubliceerd. Laboratoria hebben drie jaar de tijd om hun accreditatie om te zetten naar deze nieuwe versie (zie toelichtend document T-049). Wij verwachten dat de Nederlandse vertaling het de laboratoria gemakkelijker maakt deze transitie door te voeren. Nu Peter van de Leemput met pensioen is, zal hij hem zelf nog sporadisch toepassen in die gevallen waar hij nog als teamleider optreedt.