Klantbijeenkomst productcertificering ISO 17065

Hoe kan de RvA klanten terzijde staan bij leren en verbeteren? Op welke manier en wanneer kan de RvA van toegevoegde waarde zijn tijdens ontwikkeltrajecten rond productcertificering en innovatie? Een voorbeeld van een vraag die centraal stond tijdens een geanimeerde bijeenkomst voor klanten uit het werkveld productcertificering ISO 17065. De inbreng van de deelnemers was zeer verhelderend, opbouwend kritisch en leverde verschillende aanknopingspunten.

Waardevolle feedback

“Continue in contact staan met de RvA werkt voor ons heel goed. Het verbeteren van kwaliteit blijft zo ‘top of mind’, aldus een deelnemer. Een ander stelt, “meer ondersteuning in het veld zou helpen bij leren en verbeteren.” Aan het eind van de bijeenkomst blikt Roeland Nieuweboer, voorzitter Raad van Bestuur, terug op een  waardevolle middag. “Het houdt ons scherp op de eigen kwaliteit en zet aan tot denken. Mooi dat we ook gesproken hebben over de werking van de hele kwaliteitsinfrastructuur.”

In oktober volgt de laatste bijeenkomst van dit jaar voor klanten die actief zijn in het werkveld managementsysteemcertificatie ISO 17021-1.