Implementatie nieuwe versie PRISMA Rapportagetool

Maandag 1 augustus namen we een nieuwe versie van de PRISMA Rapportagetool in gebruik. Deze versie is een volledig nieuwe applicatie. Hiermee zet de RvA in op het verbeteren van een aantal functionaliteiten.

Beoordeling combinormen in gebruik

Sommige klanten hebben accreditaties voor meerdere normen. In onze jaarlijkse beoordeling wordt dit gecombineerd. De PRISMA Rapportagetool voorzag in de oude versie niet in dit type beoordeling. Met de implementatie van de nieuwe versie is dat nu wel mogelijk. Klanten die dit betreft informeren we bijtijds hierover.

Betere performance

Eén van de wensen van de gebruikers van de PRISMA Rapportagetool was een verbetering van de performance. Hierin zijn we geslaagd. De nieuwe versie van de PRISMA Rapportagetool is stabieler dan de vorige versie.

De PRISMA Rapportagetool is hét communicatiekanaal tussen klant en RvA. Beoordelingen doen we met het gebruik van de tool. De klant gebruikt de PRISMA Rapportagetool voor het aanleveren van alle documentatie en corrigerende maatregelen. De RvA deelt via de tool de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.