Implementatie IAF MD 17

egin 2015 is IAF MD17 gepubliceerd. Dit ‘Mandatory Document’ schrijft aan de Nationale Accreditatie-Instanties (NAI), aangesloten bij IAF, voor hoe bijwoningsaudits moeten worden gehouden bij te accrediteren en geaccrediteerde certificatie-instellingen (CI’s) voor managementsysteemcertificatie en beschrijft daarnaast  hoeveel en in welke scopes er moet worden bijgewoond voor QMS en EMS certificatie. De RvA heeft de eisen uit MD17 vastgelegd in de van toepassing zijnde SAP’s: C000C004 en C005.

De manier van uitvoering van bijwoningsaudits door de RvA was al grotendeels in overeenstemming met deze voorschriften, maar de voorgeschreven hoeveelheid en selectie van bijwoningen dient in sommige gevallen te worden aangepast. Dit kan in individuele gevallen een verzwaring van het bijwoningsregime betekenen. De meerjarenplanningen van de individuele CI’s zullen gedurende dit jaar worden aangepast aan de eisen in MD17, aangezien de NAI de voorschriften van MD17 moet hebben ingevoerd voor 1 januari 2018.