Geslaagde transitie naar 2017 versie van de EN-ISO/IEC 17025: “Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria”

November 2017 is de nieuwe versie van de EN-ISO/IEC 17025 gepubliceerd. Alle ruim 300 onder 17025 geaccrediteerde organisaties is het gelukt om bijtijds hun systeem in te richten zodat ze voldoen aan de 2017-versie. We kijken terug op een geslaagde transitie.

Belangrijkste verbeteringen nieuwe versie
De nieuwe versie van de EN-ISO/IEC 17025 is meer geschreven naar de huidige tijd. Dit betekent:

  • Minder eisen met betrekking tot documenteren. Dit biedt mogelijkheden om oplossingen op ICT gebied toe te passen;
  • Minder voorschrijvend hoe invulling gegeven moet worden aan bepaalde eisen. De verantwoordelijkheid ligt nu meer bij de geaccrediteerde instelling zelf om de juiste invulling aan deze eisen te geven;
  • Van statisch naar dynamisch. Risico-evaluaties gebeuren ‘on-going’ waarbij uitgegaan moet worden van noodzaak of van veranderende omstandigheden.

De voorbereidingen voor de overgang naar de 2017-versie startten in oktober 2017. De eerste beoordeling tegen de EN-ISO/IEC 17025:2017 vond plaats in april 2018. De eerste accreditatie volgde op 10 oktober 2018.

De oorspronkelijke einddatum waarop nog accreditatie tegen de 2005 versie was toegestaan, werd vanwege de Coronapandemie verplaatst van 1 november 2020 naar 31 mei 2021.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.