Geslaagde sessie met klantpanel voor ontwikkeling digitale rapportage

Om de verschillende (administratieve) stappen in het accreditatieproces beter te faciliteren voor de klant, is de RvA bezig met de ontwikkeling van een digitale rapportagetool.

Voor dit project is het belangrijk om feedback en de wensen van onze klanten te krijgen inzake de inrichting van het portaal en de functionaliteiten. Daarom is een panelsessie gehouden met een zestal klanten uit de verschillende accreditatiegebieden (certificatie, inspectie, en (medische) laboratoria). Op basis van de presentatie van het concept ontwerp van de rapportagetool is nuttige feedback gegeven en zijn klantwensen kenbaar gemaakt.

Daarnaast was er de ruimte om andere suggesties inzake de RvA-werkprocessen aan te geven. Een digitale planningstool die zowel voor de RvA alsook de klanten tijdbesparing oplevert kwam als meest gewenst naar voren.

De RvA bedankt de aanwezige relaties voor hun enthousiaste bijdrage tijdens deze constructieve meeting. De ideeën en suggesties worden meegenomen in het optimaliseren van de werkprocessen en de ontwikkeling van de rapportagetool.

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.