EA-training Peer Evaluatoren bij de RvA

Op 4-6 juni heeft op kantoor van de RvA een training plaatsgevonden van kandidaat Peer Evaluatoren voor de Europese Accreditatie Cooperation (EA).

Groepsfoto_van_Peer_Evuatoren_voor_de_EA

In totaal namen 22 deelnemers uit verschillende windstreken van Europa hieraan deel. Een team bestaande uit een vertegenwoordigers van IPAC (Portugal), FINAS (Finland) en de RvA heeft de kandidaat Peer Evaluatoren klaargestoomd om te worden ingezet bij Peer Evaluaties conform de EA-MLA (Multilaterale erkenningsovereenkomst van EA). Deze peer evaluaties vormen de basis voor de EA-MLA waarmee de gelijkwaardigheid wordt geborgd van de accreditaties die door de leden van EA worden verleend. Door uitbreiding van de scope van de MLA en door toetreding van nieuwe landen tot EA ontstaat regelmatig behoefte aan nieuwe peer evaluatoren. De RvA draagt met haar ervaring in accreditatie en peer evaluaties graag bij aan het trainen van deze collega’s.