EA Peer Review Trainingen bij de RvA

Op 6-7 december en 14-15 december jl. heeft ten kantore van de RvA een tweetal EA-workshops plaatsgevonden. De workshops waren gericht op het trainen van Peer Review Teamleiders  en Teamleden met een focus op de nieuwe ISO/IEC 17011:2017.

20171215_090130bew

In totaal 40 deelnemers van 24 nationaliteiten namen hieraan deel. De workshops hebben door het uitwisselen van ervaringen en bespreken van specifieke casussen uit peer reviews bijgedragen aan de waarde van de EA-MLA (Multilaterale erkenningsovereenkomst) die op deze peer reviews is  gebaseerd. Ed Wieles (RvA) was één van de trainers, naast Paulo Tavares (IPAC) en Rob Bettinson (UKAS).