EA MLA rapport 2018 gepubliceerd

De European cooperation for Accreditation (EA) heeft haar MLA-jaarverslag over 2018 gepubliceerd.

content_cover_mla_report_2018

De EA MLA (Multilateral Agreement) dient als raamwerk om succesvol de doelstelling ‘eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’ te realiseren. Om ondertekenaar van de EA MLA te kunnen zijn (en blijven) worden periodiek peer evaluaties uitgevoerd bij en door EA-leden. Tijdens een peer evaluatie wordt vastgesteld of een nationale accreditatie-instantie aan de eisen voor ondertekening van de MLA voldoet.

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten en cijfers rondom de peer evaluaties die in 2018 zijn uitgevoerd. In 2018 zijn er 18 peer evaluaties uitgevoerd, telde de EA 183 EA-assessoren en zijn er door EA-leden meer dan 35.000 accreditaties verleend. Daarnaast telde de EA op 31 december van afgelopen jaar 34 zogenaamde EA Full Members en 8 EA Associate Members die de EA MLA hebben ondertekend.

Het volledige (Engelstalige) verslag kunt u downloaden via de website van  EA.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.