EA MLA rapport 2017 gepubliceerd!

Bijna 20 peer evaluaties / 150 EA assessoren en > 35000 accreditaties: De European cooperation for Accreditation (‘EA’) heeft haar MLA jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In dit verslag wordt uitleg gegeven over de EA MLA (Multi Lateral Agreement). De EA MLA dient als raamwerk om succesvol de doelstelling ‘eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’ te realiseren.

Ook wordt ingegaan op activiteiten en cijfers rondom de Peer Evaluaties die in 2017 bij en door de EA-leden  zijn uitgevoerd. Tijdens een peer evaluatie wordt vastgesteld of een nationale Accreditatie Instantie aan de eisen voor ondertekening van de MLA voldoet. Momenteel hebben 34 (van de 36) zogenaamde EA Full Members de EA MLA ondertekend en de helft van de 14 EA Associate Members.

Het volledige (Engelstalige) verslag kunt u downloaden via de website van  EA.