Dringende behoefte aan geaccrediteerde bedrijven die bemestingsproducten certificeren, testen en inspecteren

RvA verleent eerste Tijdelijke Accreditatie met Beperkende voorwaarden (TAB) voor Module D1 aan KIWA VERIN BV

Groeiende planten uit de aarde

Op 16 juli 2022 treedt Verordening (EU) 2019/1009 in werking. Deze verordening stelt regels vast voor het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten. Voor veel van deze producten vereist de verordening dat een geaccrediteerd bedrijf de fabrikant hiervoor een conformiteitsverklaring verleent. Er is echter een groot knelpunt. Op dit moment zijn er nog nauwelijks bedrijven die deze dienst onder accreditatie leveren. De tijd vliegt en fabrikanten worden ongerust.

Om ervoor te zorgen dat producenten ook na 16 juli 2022 bemestingsproducten op de markt kunnen brengen, moeten bedrijven die hiervoor een conformiteitsverklaring kunnen leveren, zo snel mogelijk accreditatie aanvragen bij hun Nationale Accreditatie-instantie. Pas na accreditatie, kan een bedrijf een aanmelding aanvragen. In Nederland is de NVWA aangewezen als nationale aanmeldende autoriteit.
De RvA ontving tot nu toe één aanvraag. Meerdere bedrijven hebben echter interesse getoond om een accreditatie aan te vragen voor verschillende modules uit de Verordening (EU) 2019/1009.

De TAB staat beschreven in beleidsregel BR002.