Deze week: peer review Raad voor Accreditatie

Vandaag 8 november start een belangrijke en intensieve week voor de RvA. Een team van elf Europese samenwerkingspartners uit negen verschillende landen, voert een weeklange (remote) beoordeling uit van ons werk. Eens in de vier jaar ondergaat de RvA een programma van collegiale toetsing, net als alle erkende nationale accreditatie-instanties. We hebben ons goed voorbereid en kijken uit naar de bevindingen van onze EA (European co-operation for Accreditation) collega’s.

Behoud Europese en internationale ondertekenaarsstatus én onze status als nationale accreditatie-instantie

De RvA heeft een Europese en internationale ondertekenaarsstatus van Multilateral Agreements (EA) en Multilateral Recognition Arrangements (IAF/ILAC). En is aangewezen als de enige nationale accreditatie-instantie van Nederland. Deze status wordt verkregen en behouden door aan te tonen dat de RvA voldoet aan de vereisten van Regulation (EC) 765/2008 door middel van een onpartijdig proces van collegiale toetsing. We worden ook beoordeeld tegen de ISO/IEC 17011 en andere relevante normen en criteria vanuit EA/IAF/ILAC.

Het peer review team beoordeelt hoe we beoordelingen (op afstand) uitvoeren. Ook inspecteren zij gedetailleerd onze dossiers, in alle afdelingen van de organisatie. Zo evalueren ze de effectiviteit van ons accreditatieproces. Daarnaast neemt het evaluatieteam onze onpartijdigheid, evenals de effectiviteit van ons managementsysteem en onze algehele technische competentie onder de loep. En “last but not least” is de peer review ook bedoeld van elkaar te leren als Europese accreditatie instanties.

Meer informatie? Klik op deze link.