Deel uw ervaringen met ISO 14001 en vul uiterlijk 12 november 2021 de online vragenlijst in

Groeiende planten

ISO 14001: dé standaard voor milieuverantwoord ondernemen

ISO voert een onderzoek uit onder gebruikers van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hun doel is inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van gebruikers wat betreft de verdere ontwikkeling van deze norm. De Raad voor Accreditatie heeft 25 certificerende instellingen geaccrediteerd om te beoordelen of een organisatie voldoet aan deze norm. De laatste editie van ISO 14001 is gepubliceerd in 2015. Mede op basis van de uitkomsten van dit gebruikersonderzoek, neemt ISO begin 2022 een beslissing of de norm aan een herziening toe is.

De vragen gaan onder andere over welke onderwerpen meer of juist minder aandacht moeten krijgen en hoe de norm moet inspelen op nieuwe uitdagingen op milieugebied voor bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deelnemers aan het onderzoek leveren daarmee input aan de verdere ontwikkeling en verbetering van ISO 14001.

Past u de norm ISO 14001 toe voor het milieumanagementsysteem in uw organisatie? Of als certificatie-instelling, regelgevende instantie, universiteit, onderzoeksinstelling, branchevereniging, sectororganisatie of adviesbureau? ISO nodigt u van harte uit het onderzoek in te vullen. Het kost u ongeveer 20 minuten.

Klik hier voor de link naar de vragenlijst.