De RvA gastheer van de EA-Communications & Publications Committee 6-7 maart jl.

De RvA was gastheer van de vergadering van de EA-Communications & Publications Committee( CPC)  op 6-7 maart jl.  De CPC is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie-activiteiten van de EA (European cooperation for  Accreditation). In totaal 26 deelnemers van 22 nationaliteiten namen aan de vergadering deel.

Deelnemers_in_vergaderkamer_met_RvA-bestuurder_Jan_van_der_Poel_aan_hoofd

In de vergadering kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: een uitwisseling van activiteiten in het teken van Wereld Accreditatie Dag (9 juni 2018), de consequenties van de GDPR (ofwel, de Algemene Verordening Gegevensbescherming),  een workshop over de nieuw te ontwikkelen EA-website  en ook het belang van harmonisatie van communicatie-uitingen door aangesloten EA-leden. Aangezien conformiteit en accreditatie voor de meeste mensen lastige materie is, is het des te belangrijker dat hierover met één mond wordt gesproken. Dit laatste wordt door alle deelnemers van harte onderschreven.