De RvA beoordeeld

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

Deelnemers_rond_tafel_en_dame_spreekt

Een peer evaluatie wordt door collega’s van andere Europese accreditatie-instanties uitgevoerd. Hierbij  wordt gecontroleerd of een nationale accreditatie-instantie voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO/IEC 17011 en de Europese Verordening 765/2008.

Vanaf maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari jl. heeft een team onder leiding van Nicole Vanlaethem (Belac) deze peer review uitgevoerd bij de RvA. Het peer review team was samengesteld uit tien nationaliteiten bestaande uit tien peer evaluatoren en een tweetal trainees. Naast het bijwonen van 15 RvA-beoordelingen betrof de beoordeling ook het managementsysteem van de RvA. Dat is op het RvA kantoor beoordeeld.

Afgelopen vrijdag heeft het peer review team de uitkomsten van de review aan de RvA gepresenteerd. Naast positieve feedback over onder andere de verbetercultuur en het competentie-niveau van de RvA,  is ook een aantal bevindingen gedaan waarvoor de RvA maatregelen moet nemen. Het eindrapport van de peer review met de bevindingen van het team en de reactie daarop van de RvA zal worden besproken in het orgaan dat de beslissingen in de EA neemt (MAC). Daarna zal het rapport (geanonimiseerd) op onze website worden geplaatst.