Chinese inspectie-instelling geaccrediteerd!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij CCIC Europe te Rotterdam heeft operationeel directeur Joep de Haas in aanwezigheid van alle medewerkers van CCIC de succesvol verworven accreditatieverklaring aan General Manager, Mr. Jin Fu uitgereikt.

Voor CCIC Europe is dit een belangrijke stap die bijdraagt aan hun ambitie om hoogwaardige inspectiediensten te verlenen, ter versterking van het wederzijds vertrouwen tussen Europese en Chinese bedrijven.