Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2019

Eind oktober organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) in Frankfurt hun jaarlijkse vergaderingen.

Roeland_Nieuweboer_krijgt_certificaat_overhandigd.

Internationale harmonisatie
Op mondiaal niveau zijn er twee overkoepelende organisaties die de harmonisatie tussen landen en regio’s bevorderen: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) voor laboratoria en inspectie-instellingen en International Accreditation Forum (IAF) voor certificatie-, verificatie- en validatie-instellingen. Samen organiseren zij een jaarlijkse bijeenkomst waarbij gedurende een aantal dagen leden van beide organisaties bijeenkomen om in verschillende settingen te vergaderen.

Verschillende medewerkers van de RvA hebben deelgenomen aan de vergaderingen in Frankfurt, die van 21 t/m 30 oktober plaatsvonden. Op deze manier levert de RvA ook op mondiaal niveau een actieve bijdrage aan een verdere internationale harmonisatie van geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling.

Besluiten
In de IAF-bijeenkomst is tot uitbreiding van de MLA besloten met de nieuwe norm ISO/IEC 17029 voor Validatie en Verificatie. In ILAC is besloten de statuten te herzien zodat alle aangesloten accreditatie-instanties een stem hebben in de Algemene Vergadering en niet zoals nu ieder land één stem heeft. Bijvoorbeeld betekent dit in de VS dat de verschillende accreditatie-instanties nu ieder een stem krijgen.

Omdat de twee organisaties op een aantal gebieden intensief samenwerken, worden er ook gemeenschappelijke besluiten genomen in een gezamenlijke vergadering. Deze besluiten staan aan het eind van beide documenten. Een belangrijk besluit tijdens de Algemene vergaderingen betreft de intentie de beide organisaties te fuseren tot één enkele mondiale organisatie waarin alle accreditatie-instanties en regionale samenwerkingsorganisaties zijn vertegenwoordigd.

Hieronder staan de links naar alle besluiten die tijdens de Algemene vergaderingen zijn genomen.
De resoluties van de 23e Algemene Vergadering van ILAC.
De resoluties van de 33e Algemene Vergadering van IAF.

Uitreiking certificaat ILAC-MRA
In juli 2019 is de RvA ondertekenaar geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Tijdens de vergadering werd deze uitbreiding afgerond met de uitreiking van een certificaat aan RvA-bestuursvoorzitter Roeland Nieuweboer (zie foto). In een eerder gepubliceerd nieuwsbericht op onze website kunt u meer lezen over wat deze uitbreiding inhoudt.

Meer informatie
Meer informatie over de vergaderingen en de twee organisaties vindt u op de website van IAF en ILAC.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.