Besluiten Algemene Vergadering EA

Op 16 en 17 mei jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (‘EA) gehouden in Sofia, Bulgarije.

De EA is de overkoepelende Europese accreditatie-instantie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties. Voor meer informatie zie de website van EA.

Een (Engelstalige) samenvatting van de belangrijkste besluiten uit deze vergadering kunt u hier downloaden.