Besluiten algemene vergadering EA

Op 22 en 23 november jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Berlijn, Duitsland. Een (Engelstalige) samenvatting van de besluiten uit de vergadering kunt u hier downloaden.

De EA is de overkoepelende Europese accreditatie-instantie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties. Voor meer informatie, zie de website van EA.