Bekijk ons publieksverslag

Met plezier presenteren we het publieksverslag 2023 van de Raad voor Accreditatie met als titel ‘Met vertrouwen verhelderen’.

Als toezichthouder willen we dat burgers en bedrijven kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Dat doen we door ons vertrouwen in de deskundigheid van laboratoria, testinstellingen en inspectiebedrijven te bevestigen met accreditatie. Ook in de toekomst willen we dat vertrouwen blijven geven. Daarom werken we continu aan de verbetering van ons beoordelingsproces.

Ook als dienstverlener maken we stappen. Zo hebben we in 2023 stappen gezet met digitalisering, diensten ontwikkeld voor accreditatie op nieuwe werkgebieden als de EN-ISO/IEC 17029 en onze klanten geholpen bij transities naar herziene normversies. Met succes hebben we een mooie pilot opgezet voor de procesverbetering van uitbreidingsaanvragen, de pilot voor biobanken voortgezet en veel mensen op weg geholpen met onze wegwijs-trainingen. Ook onze medewerkers werkten aan hun eigen ontwikkeling. ISO-trainingen, performance management-programma en het project sociale veiligheid droegen bij aan persoonlijke groei en verbinding.

Daarnaast hebben we de samenwerking met onze stakeholders geïntensiveerd. Samen met ministeries, beleidsdepartementen en inspectiediensten als ILT en RDI hebben we gewerkt aan een sterk toezichtstelsel. Om onze dienstverlening en onze rol in de maatschappij te versterken, gingen we ook meermaals in gesprek met klanten, marktpartijen en andere organisaties uit de kwaliteitsinfrastructuur, bijvoorbeeld tijdens het Strategisch Adviesforum Duurzaamheid. Internationaal versterkten we de relaties met andere accreditation bodies en met Europa op het gebied van de internationale beleidsontwikkeling van accreditatie.

We zijn dankbaar voor zoveel betrokkenheid en goede adviezen. Die geven ons iedere dag heel veel inspiratie.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst.