CO-stelsel in het kort

Vanaf 1 april aanstaande geldt voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties een verplichting voor het uitvoerende bedrijf om gecertificeerd te zijn. En voor consumenten geldt die datum de verplichting een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moet het aantal koolmonoxideongevallen reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren.

Certificatieschema’s

In de afgelopen periode zijn door betrokken partijen drie certificatieschema’s ontwikkeld. In deze schema’s zijn de eisen voor de uitvoering van de werkzaamheden en de eisen aan de certificerende instellingen vast gelegd. Deze schema’s zijn aangewezen door de minister van BZK..

Accreditatie certificatie-instellingen

De certificatie-instellingen die certificatie uitvoeren binnen dit stelsel, moeten met ingang van 1 januari 2023 zijn geaccrediteerd. De accreditaties van Bureau Veritas Certifcation & Inspection the Netherlands, Kiwa Nederland B.V. en Dekra Certification B.V. zijn recent uitgebreid met deze werkzaamheden. Met dank aan de inzet van de betrokken certificatie-instellingen en de RvA beoordelingsteams om dit op korte termijn mogelijk te maken.