Accreditatie ringonderzoek-organisatoren nu ook mondiaal erkend

De RvA is één van de 13 Europese accreditatie-instanties die ondertekenaar is geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van ringonderzoeken niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Ringonderzoek
Een ringonderzoek is een onderzoeksvorm waarbij verschillende laboratoria op onafhankelijke wijze hun kwaliteitssystemen toetsen door hun onderzoeksresultaten van eenzelfde monster, zoals bloed, slib of drinkwater, te vergelijken. Wanneer organisaties die ringonderzoeken organiseren worden beoordeeld door accreditatie-instanties, dan gebeurt dit volgens de internationale norm ISO/IEC 17043.

Mondiale erkenning
De RvA is als full member van de European cooperation for Accreditation (EA) ondertekenaar van de EA-multilaterale overeenkomst (EA-MLA). Dit is een getekende overeenkomst waarbij de gelijkwaardigheid van de accreditatiesystemen van de ondertekenaars wordt erkend en geaccepteerd, alsook de betrouwbaarheid van de resultaten van conformiteitbeoordelende instellingen (CBI’s): ‘Eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’.

Onder de EA-MLA valt onder andere de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken. In het Engels ook wel aangeduid met PTP (Proficiency Testing Providers). Hoewel het werkingsgebied van de EA-MLA voor PTP is beperkt tot Europa, heeft International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) recent besloten om de werkwijze van de EA op dit gebied mondiaal te erkennen.

Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European cooperation for Accreditation (EA). De EA is de overkoepelende Europese samenwerkingsorganisatie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties.

Op mondiaal niveau zijn er twee overkoepelende organisaties die de harmonisatie tussen landen en regio’s bevorderen: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) voor laboratoria en inspectie-instellingen en International Accreditation Forum (IAF) voor certificatie-, verificatie- en validatie-instellingen.

Positieve impuls
De ondertekenaars van de EA-MLA voor PTP  hebben door deze mondiale erkenning de mogelijkheid gekregen om ook de erkenningsovereenkomst van ILAC, de ILAC-MRA, voor PTP te ondertekenen. Op 29 mei 2019 is het verzoek van de RvA hiertoe gehonoreerd. Inmiddels zijn 13 Europese accreditatie-instanties toegetreden tot de ILAC-MRA voor PTP.

Ondertekening van de ILAC-MRA betekent dat de gelijkwaardigheid van de ringonderzoeken, die georganiseerd worden door meer dan 135 geaccrediteerde organisaties, mondiaal wordt bevestigd. De internationale acceptatie van de resultaten van deze ringonderzoeken krijgt daarmee een positieve impuls.

Lees ook:
Nieuwsbericht: Nieuw bestuursteam RvA gestart!

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.