Nieuws

Archief

Overzicht
  • Overzicht
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

RvA lanceert de PRISMA Aanvraagtool

07-03-2023

Vandaag 7 maart neemt de RvA de PRISMA Aanvraagtool in gebruik. Met de lancering van deze tool zet de RvA in op het digitaliseren, optimaliseren en klantvriendelijker maken van het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatie of een uitbreiding.

Lees verder

Invoering van de EN-ISO-15189:2022

Op 6 december 2022 is de nieuwe versie van de EN-ISO-15189 gepubliceerd. De International Laboratory Accreditation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn; aan het einde van deze periode moeten aanbieders die wereldwijd zijn geaccrediteerd volgens ISO 15189:2012 zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens de ISO 15189:2022.

Lees verder

Accreditaties verleend voor certificering CO-stelsel

19-12-2022

Vanaf 1 april aanstaande geldt voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties een verplichting voor het uitvoerende bedrijf om gecertificeerd te zijn. En voor consumenten geldt die datum de verplichting een gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

Lees verder

RvA gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw

In de week van 27 tot en met 31 december is ons kantoor gesloten. Dit betekent dat de RvA niet bereikbaar is zoals u gewend bent. Zo bieden wij al onze medewerkers de ruimte om vrije dagen op te nemen rond de feestdagen.

Lees verder

Peerreview RvA 2021 – succesvol

21-06-2022

Goed nieuws! De Multilateral Agreement Council (MAC) van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft op basis van een positieve aanbeveling van het EA peerreview-team besloten dat de RvA voldoet aan de vereisten van Regulation (EC) 765/2008 en de ISO/IEC 17011: 2017 en zo EA MLA ondertekenaar blijft.

Lees verder

Geslaagde klantbijeenkomsten RvA

15-06-2022

Op 7 en 9 juni organiseerden we de eerste twee van vier RvA klantbijeenkomsten. Eén voor klanten van laboratoria ISO 17025 en een bijeenkomst voor klanten van medische laboratoria ISO 15189. Wij zijn blij onze klanten weer te kunnen ontmoeten na twee jaar Covid pandemie.

Lees verder

Wijzigingen die van invloed zijn op uw geaccrediteerde activiteiten?

25-04-2022

Een nieuwe bestuurder, een verhuizing of een nieuwe werkwijze: het zijn allemaal veranderingen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten die u onder accreditatie uitvoert. Wij zien dat klanten vaak niet weten of vergeten om deze wijzigingen aan ons door te geven. Het is echter belangrijk dat u dergelijke veranderingen zo snel mogelijk aan ons meldt.

Lees verder

Vernieuwing Adviespanel Belanghebbenden

21-04-2022

De RvA gaat het Adviespanel Belanghebbenden vernieuwen. In 2021 zijn de leden van het adviespanel gevraagd naar hun mening over een vernieuwing van het panel. Mede op basis van de uitkomsten van de interviews starten wij in 2022 met een pilot ten aanzien van de nieuwe inrichting van het panel.

Lees verder

Wijziging beleidsregels

De RvA heeft een aantal beleidsregels gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met de implementatie van de norm EN-ISO/IEC 17029 en onze rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen.

Lees verder

RvA houdt peiling over remote beoordelen

Sinds de beperkende maatregelen door de COVID pandemie van kracht werden, voert de RvA het grootste deel van haar beoordelingen remote uit. De RvA wil een goed beeld krijgen van de mening van deze groepen over remote beoordelen.

Lees verder

RvA gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw

20-12-2021

In de week van 27 tot en met 31 december is ons kantoor gesloten. Dit betekent dat de RvA niet bereikbaar is zoals u gewend bent. Zo bieden wij al onze medewerkers de ruimte om vrije dagen op te nemen rond de feestdagen.

Lees verder

Implementatie rapportagetool stand van zaken

12-08-2021

Vorig jaar is de RvA gestart met de verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen. Hiervoor ontwikkelen we gefaseerd verschillende webapplicaties zoals de rapportagetool. In dit bericht informeren we u over de stand van zaken.

Lees verder

Geef uw mening over remote beoordelen

27-07-2021

IAF, ILAC en ISO doen gezamenlijk onderzoek naar de mening van conformiteitverklarende organisaties over de ingezette technieken rond het op afstand uitvoeren van audit-, beoordelings- en evaluatieactiviteiten.

Lees verder

RvA-publieksverslag 2020: Samen met vertrouwen vooruit

10-06-2021

Deze week is het RvA-publieksverslag over 2020 gepubliceerd. Dit jaar is de titel ‘Samen met vertrouwen vooruit’. Daarmee onderstreept de RvA hoe belangrijk het is om in dialoog te zijn met zijn belanghebbenden en om samen te werken aan een hogere bekendheid van de waarde van accreditatie.

Lees verder

VRS bestaat 111 jaar en interviewt RvA over ‘The Dutch Standard’

16-04-2021

Ter gelegenheid van hun 111-jarig bestaan heeft de Vereniging van Raadgevende Scheikundige Laboratoria (VRS) op 14 april 2021 een online bijeenkomst georganiseerd voor haar leden. In de aanloop naar deze bijeenkomst heeft VRS-voorzitter Frank Vrolijks een vijftal organisaties in de laboratoriumwereld geïnterviewd, waaronder de RvA.

Lees verder

Wijziging Beleidsregel BR010

12-02-2021

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Lees verder

Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Deze instellingen worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd.
Per april 2023 moeten deze instellingen geaccrediteerd zijn volgens verplichte normen voor accreditatie. Voorheen kon er nog worden gekozen. Het doel is harmonisatie binnen Europa.

Lees verder

Wijziging van RvA-voorschrift VR003

15-12-2020

De RvA voert, na de laatste publicatie van de VR003 op 19 oktober 2020, opnieuw een wijziging door in dit document.
Voorschrift VR003 beschrijft het beleid en de regels met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s.

Lees verder

Publicatie van Clarification ISO/CASCO inzake NEN-EN ISO/IEC 17021-1, paragraaf 9.5.3.2

11-08-2020

Recentelijk heeft ISO/CASCO een ‘Clarification’ gepubliceerd met betrekking tot de eis uit paragraaf 9.5.3.2 uit de 17021-1 voor het toepassen van de voorgeschreven termijn voor verificatie van de correcties en corrigerende maatregelen voor een belangrijke afwijking. Aanleiding is de huidige COVID-19 problematiek en de beperkingen die dit met zich mee brengt voor het op locatie verifiëren van correcties en corrigerende maatregelen.

Lees verder

Geslaagde tweede Klantbijeenkomst in Eindhoven!

28-01-2020

Op 21 januari vond in Eindhoven een RvA-Klantbijeenkomst plaats. We spraken met acht deelnemers. Zij representeerden diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen. Met hen spraken wij over hun ervaringen met de dienstverlening van de RvA.

Lees verder

RvA verwelkomt Amerikaanse FDA en NVWA voor kennisuitwisseling over accreditatie

08-11-2019

Op 13 november hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food & Drugs Administration (FDA) samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA) een bezoek gebracht aan de RvA. Tijdens dit bezoek hebben de FDA-vertegenwoordigers zich laten informeren over het accreditatiesysteem in Nederland in het algemeen en de accreditatie van de NVWA-laboratoria in het bijzonder.

Lees verder

RDW Testcentrum geeft kijkje in de keuken aan RvA-medewerkers

10-10-2019

Op vrijdag 4 oktober vertrok een volle touringbus met medewerkers van de RvA richting Lelystad voor een jaarlijkse personeelsexcursie. Op het programma stond een bezoek aan RDW Testcentrum. Het bezoek stond in het teken van een leerzame kennismaking met de veelheid van activiteiten die het testcentrum uitvoert, maar ook het opdoen van nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Lees verder

RvA verwelkomt Chinese delegatie

27-08-2019

Op 26 augustus ontving de Raad voor Accreditatie (RvA) een delegatie uit China. Het werd een inspirerende middag waarbij kennismaking en kennisuitwisseling over de organisaties centraal stond.

Lees verder

Accreditatie ringonderzoek-organisatoren nu ook mondiaal erkend

12-07-2019

De RvA is één van de 13 Europese accreditatie-instanties die ondertekenaar is geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van ringonderzoeken niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Lees verder

RvA-symposium De waarde van vertrouwen

30-04-2019

Na ruim zeventien jaar leiding te hebben gegeven aan de RvA, neemt Jan van der Poel op 22 juni a.s. afscheid als bestuurder van de RvA. Mede ter gelegenheid daarvan organiseert de RvA op 3 juni a.s. een symposium voor klanten en stakeholders, met als thema: De waarde van vertrouwen.

Lees verder

Transitie ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018

15-04-2019

In augustus 2018 heeft ISO de norm ISO 50001:2018 “Energy Management Systems – Requirements with guidance for use” gepubliceerd als opvolger van ISO 50001:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

28-02-2019

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Vragen over Brexit beantwoord

19-02-2019

Met het dichterbij komen van een vorm van Brexit op 29 maart 2019, krijgen wij vragen over wat dit voor de accreditatiewereld betekent. De belangrijkste vragen (en antwoorden) hebben wij op een rijtje gezet.

Voor geaccrediteerde organisaties en de klanten van deze organisaties:

Lees verder

Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Accreditatie FAMI-QS wereldwijd erkend

30-10-2018

De RvA is door het International Accreditation Forum (IAF) sinds 4 oktober jl. erkend voor het schema FAMI-QS. Dit is een certificatiesysteem voor diervoederveiligheidssystemen voor additieven en voormengsels.

Lees verder

Positief resultaat Peer Evaluatie RvA 2018

11-10-2018

In januari en mei 2018 heeft de RvA een Peer Evaluatie ondergaan vanuit de overkoepelende Europese coöperatie voor Accreditatie (EA). De RvA is daarbij door dertien collega’s van andere Europese accreditatie-instanties beoordeeld op deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Op woensdag 3 oktober 2018 heeft de EA MAC bevestigd dat dit onderzoek met een positief luidend eindrapport is afgerond.

Lees verder

De RvA werkt aan zijn toekomst

18-09-2018

Teamleiders (Lead-assessoren) van de RvA oriënteren zich bij MX3D in Amsterdam op high-performance nieuwe productietechnologie om gevoel te krijgen bij wat er voor nodig is om de kwaliteit te borgen en hoe je dat zou kunnen beoordelen.

Lees verder

Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

11-07-2018

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en medische hulpmiddelen (ISO 13485).

Lees verder

AVG-certificatie

28-06-2018

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Lees verder

RvA draagt bij aan kennissessie FHI

25-06-2018

Op 31 mei jl. heeft de FHI (Federatie van technologiebranches), branche Laboratorium Technologie, als onderdeel van haar algemene ledenvergadering een kennissessie ‘De nieuwe norm: kansen in de labbranche’ georganiseerd.

Lees verder

Studiebezoek Oekraïnse delegatie bij de RvA

20-06-2018

Op vrijdag 1 juni jl. heeft een delegatie uit de Oekraïne de RvA bezocht. Dit bezoek was onderdeel van een studiereis van het bijna 20-koppige gezelschap als onderdeel van het Agriculture and Rural development support project.

Lees verder

9 juni Wereldaccreditatiedag 2018

07-06-2018

Op 9 juni a.s. is het Wereldaccreditatiedag (‘WAD’). Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) op deze dag het initiatief voor een brede campagne.

Lees verder

EA MLA rapport 2017 gepubliceerd!

Bijna 20 peer evaluaties / 150 EA assessoren en > 35000 accreditaties: De European cooperation for Accreditation (‘EA’) heeft haar MLA jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In dit verslag wordt uitleg gegeven over de EA MLA (Multi Lateral Agreement). De EA MLA dient als raamwerk om succesvol de doelstelling ‘eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’ te realiseren.

Lees verder

RvA-Teamleider benoemd als vice-voorzitter belangrijke werkgroep EA

26-03-2018

Tijdens de 19e bijeenkomst van de EA Horizontal Harmonization Committee (HHC) op 6/7 maart jl. is Sjaak Hendriks (teamleider RvA) unaniem benoemd als vice-voorzitter. De HHC is een belangrijke commissie binnen de European cooperation for Accreditation (EA) en richt zich onder andere op de verdere harmonisatie en versterking van de samenwerking tussen accreditatie-instellingen in Europa

Lees verder

ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

19-03-2018

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput – RvA-expert & teamleider – is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

Lees verder

Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water – Telling van Legionella )

13-02-2018

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat NEN 6265 vervangen wordt door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

Lees verder

De RvA beoordeeld

30-01-2018

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

Lees verder

EA Peer Review Trainingen bij de RvA

19-12-2017

Op 6-7 december en 14-15 december jl. heeft ten kantore van de RvA een tweetal EA-workshops plaatsgevonden. De workshops waren gericht op het trainen van Peer Review Teamleiders en Teamleden met een focus op de nieuwe ISO/IEC 17011:2017.

Lees verder

Tarieven 2018

13-12-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 27 november 2017 de tarieven voor 2018 vastgesteld.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

06-12-2017

Op 22 en 23 november jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Berlijn, Duitsland. Een (Engelstalige) samenvatting van de besluiten uit de vergadering kunt u hier downloaden.

Lees verder

Resultaten algemene vergadering IAF en ILAC

10-11-2017

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben eind oktober jl. hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Vancouver.

Lees verder

UN-RIAS Conferentie: ‘Moving the frontiers for Internal Audit’

03-11-2017

Jaarlijks organiseert de UN-RIAS, een onderdeel van RIAS Representatives of Internal Audit Services of United Nations organisations, multilateral financial institutions and other associated intergovernmental organisations, een conferentie. Dit jaar werd de meeting van 28 tot 31 augustus gehouden bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) te Den Haag. Meer dan 80 deelnemers afkomstig van ruim 50 internationale organisaties waren hierbij aanwezig.

Lees verder

Benieuwd hoe accreditatie bijdraagt aan het CETA-verdrag tussen de EU en Canada?

18-10-2017

Het CETA-verdrag (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen de EU en Canada betekent het afschaffen van heffingen op de handel in goederen en diensten en bevat daarnaast maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het openstellen van elkaars markten moet een flinke impuls geven aan de economische groei. Het CETA-verdrag trad op 21 september jl. (voorlopig) in werking.

Lees verder

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

25-08-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft als doel het doen van meldingen van misstanden binnen organisaties te stimuleren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen. Ook de RvA is verplicht een Meldregeling te hanteren. Op 15 maart jl heeft het bestuur dan ook een Meldregeling vastgesteld.

Lees verder

Gezocht: Procesmanager Accreditaties

14-07-2017

De RvA zoekt een Procesmanager Accreditaties ten behoeve van de unit Zorg met een achtergrond in de medische laboratoriumdiagnostiek. De unit Zorg is één van de vier operationele afdelingen binnen de RvA. Wij zijn op zoek naar collega die sterk is in plannen en organiseren en goed gestructureerd kan werken.

Lees verder

Website: Werken voor de RvA nu ‘live’!

12-06-2017

Om succesvol te blijven als Nationale Accreditatie-instantie, is het belangrijk dat de RvA blijvend beschikt over een breed netwerk van experts / beoordelaars. We gebruiken voor het aantrekken van deze specialisten het eigen RvA-netwerk al veelvuldig. Aanvullend hierop gaan we actief gebruik maken van de sociale media, zodat we nog beter toegang krijgen tot de benodigde expertise. Zoals aangekondigd in ons onlangs verschenen Publieksverslag 2016 is sinds vandaag de hiervoor speciaal ontwikkelde website http://www.werkenvoorderva.nl/ ‘live’ gegaan.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie dag: 9 juni 2017

09-06-2017

Vandaag is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’. Ter gelegenheid hiervan heeft de European co-operation for Accreditation (EA) een video ontwikkeld waarin het belang van accreditatie in dit speelveld helder uiteen wordt gezet: https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

Lees verder

RvA bij de eerste ondertekenaars EA-MLA voor ISO / IEC 17043

15-05-2017

Sinds 27 april jl is de RvA een van de twaalf accreditatie-instanties waarvan de peer- evaluatie voor deze nieuwe MLA door de EA-Multilateral Agreement Council met een positief besluit is afgerond. De ISO/IEC 17043 is de opvolger van ISO-Guide 43 en is van toepassing voor organisatoren van ringonderzoeken.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie Dag: 9 juni 2017

14-05-2017

Op 9 juni 2017 is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’.

Lees verder

Tarieven 2017

02-01-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 15 december 2016 de tarieven voor 2017 vastgesteld.

Lees verder