Nieuws

Archief

Overzicht
  • Overzicht
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Klimaatverandering in MS-standaarden

21-12-2023

Voor de eerste maanden van 2024 heeft ISO een amendement voorzien van alle managementsysteemstandaarden om invulling te geven aan de ISO London Declaration (2021) met als doel om actief de gevolgen van klimaatveranderingen op te nemen in internationale standaarden. 

Lees verder

NEN publiceert NPR met richtlijnen voor corrigerende maatregelen

19-12-2023

Binnen alle normen waarvoor een accreditatie kan worden verleend, is een paragraaf opgenomen over het uitvoeren van corrigerende maatregelen. NEN heeft onlangs de NPR 9021:2023 gepubliceerd, die ingaat op dit onderwerp. De RvA heeft actief mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit NEN-document. Met de publicatie van deze NPR is ‘de gereedschapskist’ binnen de kwaliteitsinfrastructuur verder uitgebreid.

Lees verder

Openingstijden Kerst en Oud & Nieuw

19-12-2023

In de week van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is ons kantoor gesloten. Onze receptie is gesloten vanaf vrijdag 22 december 16.00 uur. Dit betekent dat de RvA niet bereikbaar is zoals je gewend bent. Zo bieden wij onze medewerkers de ruimte om vrije dagen op te nemen rond de feestdagen.

Lees verder

Geslaagde pilot RvA Onpartijdigheidsoverleg!

12-12-2023

Het is belangrijk dat de RvA onpartijdig is in zijn handelen en zich openstelt voor de zienswijzen van stakeholders ten aanzien van zijn onpartijdigheid. Voorheen was de onpartijdigheid van de RvA een agendapunt van het voormalig Adviespanel Belanghebbenden. Na een evaluatie van het Adviespanel Belanghebbenden in 2021 is besloten om meer focus op het jaarlijkse advies over de onpartijdigheid te geven. In 2022 is een pilot gestart voor de opzet en inrichting van een passend proces over onpartijdigheid van de RvA. Dit gebeurt middels het nieuw ingestelde RvA Onpartijdigheidsoverleg. Er is afgesproken om de pilot in 2023 te evalueren.

Lees verder

Duurzaamheid leeft binnen de kwaliteitsinfrastructuur

17-11-2023

Tijdens het jaarlijkse Strategisch Adviesforum afgelopen woensdag gingen we in gesprek met mensen uit het bedrijfsleven en organisaties binnen de kwaliteitsinfrastructuur om ideeën op te halen over hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. 

Lees verder

Vertaling van de ISO 15189 norm nu beschikbaar

07-11-2023

In 2023 is de ISO 15189, de kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria, gepubliceerd en in Europa overgenomen. Op verzoek van experts uit de sector is er hard gewerkt aan de realisatie van een vertaling. Deze vertaling is vanaf nu beschikbaar.

Lees verder

Uitnodiging! Kom naar het Strategisch Adviesforum Duurzaamheid op 15 november

02-11-2023

Denk en praat mee over duurzaamheid in de kwaliteitsinfrastructuur. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij bedrijven, organisaties en overheden. En dat is niet voor niets, want de wereld is volop in beweging en het is tijd voor actie. Welke rol heeft de kwaliteitsinfrastructuur in onze samenleving als het gaat om ontwikkelingen voor een duurzame samenleving voor toekomstige generaties? Bij wie moet welke verantwoordelijkheid liggen? Registreer nu en ga in dialoog!

Lees verder

Nederlandse vertaling ISO 15189 vertraagd

10-10-2023

In december 2022 is de nieuwe versie van de ISO 15189 verschenen. Helaas laat de Nederlandse versie langer op zich wachten dan in eerste instantie voorzien. De vertaling bevindt zich in een laatste stadium bij NEN, maar het is nog niet bekend wanneer deze wordt gepubliceerd.

Lees verder

Gebruikersbeheer voor klanten in PRISMA Rapportagetool

28-07-2023

Vrijdag 28 juli namen we een nieuwe versie van de PRISMA Rapportagetool in gebruik. In deze versie kunnen klanten voortaan zelf meerdere gebruikersaccounts voor hun organisatie aanmaken. Wij zijn trots dat we deze al langer bestaande klantwens nu hebben gerealiseerd.

Lees verder

Samenwerking Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Raad voor Accreditatie (RvA)

19-07-2023

De RDI en de RvA gaan intensiever samenwerken op het gebied van cybersecurity certificering. Door deze samenwerking kan meer informatie gedeeld worden en is uitwisseling van expertise mogelijk. Ook kunnen de RvA en de RDI beide effectiever en efficiënter besluiten op de aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de instanties die een accreditatie en autorisatie aanvragen, sneller een beslissing ontvangen.

Lees verder

TloKB en Raad voor Accreditatie ondertekenen informatieprotocol voor efficiënte informatie-uitwisseling binnen CO-stelsel

11-07-2023

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) en de Raad voor Accreditatie (RvA) tekenden een informatieprotocol om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen beide organisaties te regelen met betrekking tot het wettelijk stelsel ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ (CO-stelsel). Het CO-stelsel is per 1 april 2023 in werking getreden.

Lees verder

RvA lanceert de PRISMA Aanvraagtool

07-03-2023

Vandaag 7 maart neemt de RvA de PRISMA Aanvraagtool in gebruik. Met de lancering van deze tool zet de RvA in op het digitaliseren, optimaliseren en klantvriendelijker maken van het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatie of een uitbreiding.

Lees verder

Invoering van de EN-ISO-15189:2022

02-02-2023

Op 6 december 2022 is de nieuwe versie van de EN-ISO-15189 gepubliceerd. De International Laboratory Accreditation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn; aan het einde van deze periode moeten aanbieders die wereldwijd zijn geaccrediteerd volgens ISO 15189:2012 zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens de ISO 15189:2022.

Lees verder