Nieuws

Archief

Overzicht
  • Overzicht
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Accreditatie FAMI-QS wereldwijd erkend

30-10-2018

De RvA is door het International Accreditation Forum (IAF) sinds 4 oktober jl. erkend voor het schema FAMI-QS. Dit is een certificatiesysteem voor diervoederveiligheidssystemen voor additieven en voormengsels.

Lees verder

Positief resultaat Peer Evaluatie RvA 2018

11-10-2018

In januari en mei 2018 heeft de RvA een Peer Evaluatie ondergaan vanuit de overkoepelende Europese coöperatie voor Accreditatie (EA). De RvA is daarbij door dertien collega’s van andere Europese accreditatie-instanties beoordeeld op deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Op woensdag 3 oktober 2018 heeft de EA MAC bevestigd dat dit onderzoek met een positief luidend eindrapport is afgerond.

Lees verder

De RvA werkt aan zijn toekomst

18-09-2018

Teamleiders (Lead-assessoren) van de RvA oriënteren zich bij MX3D in Amsterdam op high-performance nieuwe productietechnologie om gevoel te krijgen bij wat er voor nodig is om de kwaliteit te borgen en hoe je dat zou kunnen beoordelen.

Lees verder

Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

11-07-2018

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en medische hulpmiddelen (ISO 13485).

Lees verder

AVG-certificatie

28-06-2018

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Lees verder

RvA draagt bij aan kennissessie FHI

25-06-2018

Op 31 mei jl. heeft de FHI (Federatie van technologiebranches), branche Laboratorium Technologie, als onderdeel van haar algemene ledenvergadering een kennissessie ‘De nieuwe norm: kansen in de labbranche’ georganiseerd.

Lees verder

Studiebezoek Oekraïnse delegatie bij de RvA

20-06-2018

Op vrijdag 1 juni jl. heeft een delegatie uit de Oekraïne de RvA bezocht. Dit bezoek was onderdeel van een studiereis van het bijna 20-koppige gezelschap als onderdeel van het Agriculture and Rural development support project.

Lees verder

9 juni Wereldaccreditatiedag 2018

07-06-2018

Op 9 juni a.s. is het Wereldaccreditatiedag (‘WAD’). Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) op deze dag het initiatief voor een brede campagne.

Lees verder

EA MLA rapport 2017 gepubliceerd!

25-04-2018

Bijna 20 peer evaluaties / 150 EA assessoren en > 35000 accreditaties: De European cooperation for Accreditation (‘EA’) heeft haar MLA jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In dit verslag wordt uitleg gegeven over de EA MLA (Multi Lateral Agreement). De EA MLA dient als raamwerk om succesvol de doelstelling ‘eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’ te realiseren.

Lees verder

RvA-Teamleider benoemd als vice-voorzitter belangrijke werkgroep EA

26-03-2018

Tijdens de 19e bijeenkomst van de EA Horizontal Harmonization Committee (HHC) op 6/7 maart jl. is Sjaak Hendriks (teamleider RvA) unaniem benoemd als vice-voorzitter. De HHC is een belangrijke commissie binnen de European cooperation for Accreditation (EA) en richt zich onder andere op de verdere harmonisatie en versterking van de samenwerking tussen accreditatie-instellingen in Europa

Lees verder

ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

19-03-2018

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput – RvA-expert & teamleider – is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

Lees verder

Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water – Telling van Legionella )

13-02-2018

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat NEN 6265 vervangen wordt door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

Lees verder

De RvA beoordeeld

30-01-2018

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

Lees verder