Nieuws

Archief

Overzicht
  • Overzicht
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

EA Peer Review Trainingen bij de RvA

19-12-2017

Op 6-7 december en 14-15 december jl. heeft ten kantore van de RvA een tweetal EA-workshops plaatsgevonden. De workshops waren gericht op het trainen van Peer Review Teamleiders en Teamleden met een focus op de nieuwe ISO/IEC 17011:2017.

Lees verder

Tarieven 2018

13-12-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 27 november 2017 de tarieven voor 2018 vastgesteld.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

06-12-2017

Op 22 en 23 november jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Berlijn, Duitsland. Een (Engelstalige) samenvatting van de besluiten uit de vergadering kunt u hier downloaden.

Lees verder

Resultaten algemene vergadering IAF en ILAC

10-11-2017

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben eind oktober jl. hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Vancouver.

Lees verder

UN-RIAS Conferentie: ‘Moving the frontiers for Internal Audit’

03-11-2017

Jaarlijks organiseert de UN-RIAS, een onderdeel van RIAS Representatives of Internal Audit Services of United Nations organisations, multilateral financial institutions and other associated intergovernmental organisations, een conferentie. Dit jaar werd de meeting van 28 tot 31 augustus gehouden bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) te Den Haag. Meer dan 80 deelnemers afkomstig van ruim 50 internationale organisaties waren hierbij aanwezig.

Lees verder

Benieuwd hoe accreditatie bijdraagt aan het CETA-verdrag tussen de EU en Canada?

18-10-2017

Het CETA-verdrag (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen de EU en Canada betekent het afschaffen van heffingen op de handel in goederen en diensten en bevat daarnaast maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het openstellen van elkaars markten moet een flinke impuls geven aan de economische groei. Het CETA-verdrag trad op 21 september jl. (voorlopig) in werking.

Lees verder

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

25-08-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft als doel het doen van meldingen van misstanden binnen organisaties te stimuleren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen. Ook de RvA is verplicht een Meldregeling te hanteren. Op 15 maart jl heeft het bestuur dan ook een Meldregeling vastgesteld.

Lees verder

Gezocht: Procesmanager Accreditaties

14-07-2017

De RvA zoekt een Procesmanager Accreditaties ten behoeve van de unit Zorg met een achtergrond in de medische laboratoriumdiagnostiek. De unit Zorg is één van de vier operationele afdelingen binnen de RvA. Wij zijn op zoek naar collega die sterk is in plannen en organiseren en goed gestructureerd kan werken.

Lees verder

Website: Werken voor de RvA nu ‘live’!

12-06-2017

Om succesvol te blijven als Nationale Accreditatie-instantie, is het belangrijk dat de RvA blijvend beschikt over een breed netwerk van experts / beoordelaars. We gebruiken voor het aantrekken van deze specialisten het eigen RvA-netwerk al veelvuldig. Aanvullend hierop gaan we actief gebruik maken van de sociale media, zodat we nog beter toegang krijgen tot de benodigde expertise. Zoals aangekondigd in ons onlangs verschenen Publieksverslag 2016 is sinds vandaag de hiervoor speciaal ontwikkelde website http://www.werkenvoorderva.nl/ ‘live’ gegaan.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie dag: 9 juni 2017

09-06-2017

Vandaag is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’. Ter gelegenheid hiervan heeft de European co-operation for Accreditation (EA) een video ontwikkeld waarin het belang van accreditatie in dit speelveld helder uiteen wordt gezet: https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

Lees verder

RvA bij de eerste ondertekenaars EA-MLA voor ISO / IEC 17043

15-05-2017

Sinds 27 april jl is de RvA een van de twaalf accreditatie-instanties waarvan de peer- evaluatie voor deze nieuwe MLA door de EA-Multilateral Agreement Council met een positief besluit is afgerond. De ISO/IEC 17043 is de opvolger van ISO-Guide 43 en is van toepassing voor organisatoren van ringonderzoeken.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie Dag: 9 juni 2017

14-05-2017

Op 9 juni 2017 is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’.

Lees verder

Tarieven 2017

02-01-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 15 december 2016 de tarieven voor 2017 vastgesteld.

Lees verder