9 juni Wereldaccreditatiedag 2018

Op 9 juni a.s. is het Wereldaccreditatiedag (‘WAD’). Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) op deze dag het initiatief voor een brede campagne.

Het motto voor dit jaar luidt ‘Delivering a safer world’, oftewel: ‘Accreditatie draagt bij aan een veiliger wereld’. Het gaat hierbij over veilige werkplekken, veilige producten, veilig voedsel; de facto alle aspecten van het dagelijkse leven. Bekijk vooral het filmpje wat speciaal voor WAD 2018 is ontwikkeld!

Vandaag vindt mede in het teken van de WAD, onze 2-jaarlijkse Conferentie plaats in Eindhoven (High Tech Campus): ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’. Meer informatie hierover vindt u terug op onze website.