Prof. dr. Mariëlle Stoelinga benoemd als lid Commissies Accreditaties

13-07-2021

Prof. dr. Mariëlle Stoelinga benoemd als lid Commissies Accreditaties

Op 16 juni 2021 benoemde de Raad voor Accreditatie (RvA) prof. dr. Mariëlle Stoelinga tot lid van de Commissies Accreditaties. De RvA is zeer verheugd met haar benoeming.

Als hoogleraar risicomanagement in hightech systemen aan zowel de Universiteit Twente, als de Radboud Universiteit, brengt zij veel expertise mee. Ook ten aanzien van ontwikkelingen op gebied van de 4e Industriële Revolutie (4IR), zoals data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT).

“Zitting nemen in de Commissie Accreditaties sluit logisch aan bij mijn onderzoek naar risicomanagement in hightech systemen. Interessant om daarbij naar de compliance kant te kijken. Ik houd me daarbinnen onder andere bezig met ‘smart maintenance’. Het idee daarachter is op basis van data-analyse beter te voorspellen wanneer een product faalt of aan vervanging toe is. En daarop de inspectie interval te baseren. Hoe krijg je dat vervolgens vertaald in een standaard en daarmee in het accreditatieproces? Het spreekt me aan om als lid van de Commissie Accreditaties te zien hoe normen en standaarden werken in de praktijk van accreditatie”, vertelt Mariëlle Stoelinga in antwoord op de vraag naar haar motivatie om lid te worden van de C.A.

Naast prof. dr Mariëlle Stoelinga bestaat de CA op moment uit drie leden: ir. Kees Pasmooij (voorzitter), prof. dr. Bert Bakker en dr. Guillaume Counotte.