Wijziging Beleidsregel BR010

12-02-2021

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Hieronder een samenvatting van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BR010-versie 6 van 18 juli 2018:

  • Vervallen richtlijnen zijn verwijderd uit bijlage 2;
  • De richtlijn Medische hulpmiddelen is verwijderd uit bijlage 2; 
  • De richtlijn Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem is verplaatst van bijlage 2 naar de EN-ISO/IEC 17065, in overeenstemming met het schema van de European Railway Agency dat daarbij verplicht voor accreditatie wordt toegepast;.
  • In bijlage 2 (Accreditatie in het kader van Europese Richtlijnen en Verordeningen ten behoeve van aanmelding als ‘aangemelde instantie’) zijn de voorkeursnormen voor accreditatie, zoals gespecificeerd in document EA-2/17:2020, verwerkt en opgenomen als verplicht te gebruiken normen voor bepaalde modules en systemen. Tevens is vastgelegd dat van deze verplicht te gebruiken normen voor bepaalde richtlijnen/verordeningen kan worden afgeweken in Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP’s). Voor nieuwe aanvragen in het kader van richtlijnen/verordeningen worden per 1 april 2021 alleen nog aanvragen geaccepteerd die in overeenstemming zijn met de verplichte norm.

Klik hier voor de up-to-date versie van de BR010.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.

Lees ook:
Nieuwsbericht: Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.