Nieuws

Nieuws uit 2021

Nieuwe accreditaties juni 2021

18-06-2021

In juni 2021 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde transitie naar 2017 versie van de EN-ISO/IEC 17025: “Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria”

15-06-2021

November 2017 is de nieuwe versie van de EN-ISO/IEC 17025 gepubliceerd. Alle ruim 300 onder 17025 geaccrediteerde organisaties is het gelukt om bijtijds hun systeem in te richten zodat ze voldoen aan de 2017-versie. We kijken terug op een geslaagde transitie.

Lees verder

RvA-publieksverslag 2020: Samen met vertrouwen vooruit

10-06-2021

Deze week is het RvA-publieksverslag over 2020 gepubliceerd. Dit jaar is de titel ‘Samen met vertrouwen vooruit’. Daarmee onderstreept de RvA hoe belangrijk het is om in dialoog te zijn met zijn belanghebbenden en om samen te werken aan een hogere bekendheid van de waarde van accreditatie.

Lees verder

World Accreditation Day 2021

09-06-2021

Vandaag vieren we World Accreditation Day! Met de focus op de Sustainable Development Goals.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2021

31-05-2021

In mei 2021 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Raad voor Accreditatie tevreden over uitspraak Europese Hof van Justitie

28-05-2021

Alleen Europese nationale accreditatie-instanties mogen binnen een EU-lidstaat accreditatie verlenen. Deze uitspraak is de uitkomst van een gerechtelijke procedure rond de accreditatie van een groep Italiaanse laboratoria door een in de Verenigde Staten gevestigde accreditatie-instantie.

Lees verder

European Data Protection Board vraagt om feedback op document in kader van AVG-certificatie

30-04-2021

De European Data Protection Board (EDPB) heeft deze maand een conceptdocument gepubliceerd in het kader van AVG-certificatie. EDPB doet een oproep aan certificatie-instellingen en schemabeheerders om hier feedback op te geven.

Lees verder

Heeft continue monitoring en remote beoordelen toekomst? Hierover gingen NVCi en RvA in gesprek.

30-04-2021

Aansluitend op hun ledenvergadering op donderdag 15 april 2021, organiseerde de Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi) een online bijeenkomst met Roeland Nieuweboer, voorzitter van de raad van bestuur van de RvA. Aan de hand van stellingen over de toekomst van remote beoordelen ging hij met de NVCi-leden in gesprek. Ook het thema duurzaamheid kwam op tafel.

Lees verder

VRS bestaat 111 jaar en interviewt RvA over ‘The Dutch Standard’

16-04-2021

Ter gelegenheid van hun 111-jarig bestaan heeft de Vereniging van Raadgevende Scheikundige Laboratoria (VRS) op 14 april 2021 een online bijeenkomst georganiseerd voor haar leden. In de aanloop naar deze bijeenkomst heeft VRS-voorzitter Frank Vrolijks een vijftal organisaties in de laboratoriumwereld geïnterviewd, waaronder de RvA.

Lees verder

COVID-19-maatregelen RvA aangepast

31-03-2021

De Raad voor Accreditatie heeft sinds de uitbraak van het coronavirus een webpagina met eigen COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Op deze pagina is een wijziging aangebracht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2021

31-03-2021

In maart 2021 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

RvA werkt samen voor waarborging kwaliteit COVID-diagnostiek

23-03-2021

Samen met Dienst Testen (van het ministerie van VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het RIVM werkt de Raad voor Accreditatie (RvA) aan de waarborging van de kwaliteit in de diagnostische keten van SARS-CoV-2.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van SAP-C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie algemeen (o.b.v. ISO/IEC 17024).

26-02-2021

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van persoonscertificatie op basis van ISO/IEC 17024. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 24 februari 2021 gewijzigd..

Lees verder

EA publiceert statement over status van UKAS als EA MLA-ondertekenaar na Brexit

23-02-2021

De EA, the European co-operation for Accreditation, heeft een statement gepubliceerd over de status van UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie, als ondertekenaar van de EA MLA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2021

23-02-2021

In februari 2021 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document betreffende acceptabele herleidbaarheid (RvA-T018).

23-02-2021

Toelichtend document RvA-T018 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de acceptabele herleidbaarheid van metingen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C025 betreffende Informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

16-02-2021

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 12 februari 2021 gewijzigd.

Lees verder

Wijziging Beleidsregel BR010

12-02-2021

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Lees verder

Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

12-02-2021

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Deze instellingen worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd.
Per april 2023 moeten deze instellingen geaccrediteerd zijn volgens verplichte normen voor accreditatie. Voorheen kon er nog worden gekozen. Het doel is harmonisatie binnen Europa.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2021

29-01-2021

In januari 2021 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Laatste versie IAF-document MD 11 ingetrokken

20-01-2021

International Accreditation Forum (IAF) heeft de laatst gepubliceerde versie van document MD 11 ingetrokken.

Lees verder

RvA en NEN in ‘Doe maar duurzaam’ van RTL-Z

05-01-2021

In december 2020 waren de RvA en NEN te zien in een uitzending van RTL-Z’s ‘Doe maar duurzaam’.

Lees verder