Nieuws

Nieuws uit 2021

COVID-19-maatregelen RvA aangepast

31-03-2021

De Raad voor Accreditatie heeft sinds de uitbraak van het coronavirus een webpagina met eigen COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Op deze pagina is een wijziging aangebracht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2021

31-03-2021

In maart 2021 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

RvA werkt samen voor waarborging kwaliteit COVID-diagnostiek

23-03-2021

Samen met Dienst Testen (van het ministerie van VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het RIVM werkt de Raad voor Accreditatie (RvA) aan de waarborging van de kwaliteit in de diagnostische keten van SARS-CoV-2.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van SAP-C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie algemeen (o.b.v. ISO/IEC 17024).

26-02-2021

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van persoonscertificatie op basis van ISO/IEC 17024. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 24 februari 2021 gewijzigd..

Lees verder

EA publiceert statement over status van UKAS als EA MLA-ondertekenaar na Brexit

23-02-2021

De EA, the European co-operation for Accreditation, heeft een statement gepubliceerd over de status van UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie, als ondertekenaar van de EA MLA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2021

23-02-2021

In februari 2021 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document betreffende acceptabele herleidbaarheid (RvA-T018).

23-02-2021

Toelichtend document RvA-T018 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de acceptabele herleidbaarheid van metingen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C025 betreffende Informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

16-02-2021

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 12 februari 2021 gewijzigd.

Lees verder

Wijziging Beleidsregel BR010

12-02-2021

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Lees verder

Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

12-02-2021

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Deze instellingen worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd.
Per april 2023 moeten deze instellingen geaccrediteerd zijn volgens verplichte normen voor accreditatie. Voorheen kon er nog worden gekozen. Het doel is harmonisatie binnen Europa.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2021

29-01-2021

In januari 2021 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Laatste versie IAF-document MD 11 ingetrokken

20-01-2021

International Accreditation Forum (IAF) heeft de laatst gepubliceerde versie van document MD 11 ingetrokken.

Lees verder

RvA en NEN in ‘Doe maar duurzaam’ van RTL-Z

05-01-2021

In december 2020 waren de RvA en NEN te zien in een uitzending van RTL-Z’s ‘Doe maar duurzaam’.

Lees verder