Wijziging van RvA-voorschrift VR003

19-10-2020

De RvA heeft onlangs het voorschrift VR003 met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s gewijzigd.

Voorschrift VR003 beschrijft het beleid en de regels met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s.

Ten opzichte van versie 4 van 17 juli 2018 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  1. Algehele redactionele review heeft tot tekstuele aanpassingen geleid.
  2. De consequenties van de revisie van EA-3/01, ILAC-P8 en IAF resolutie 2018-13 zijn doorgevoerd. Eén van de belangrijkste wijziging in dat kader is de algehele verplichting tot het gebruik van het merk voor activiteiten binnen de scope van accreditatie.
  3. In het geval dat de verwijzing naar de geaccrediteerde status in tekst gebeurt moet hierbij nu naast het accreditatienummer ook de activiteit zoals bedoeld in bijlage 1 worden vermeld (vanwege EA-3/01).
  4. De voorwaarden voor het gebruik van het merk in het geval van uitbesteding van activiteiten zijn verder gedetailleerd.
  5. De regels voor organisatoren van interlaboratorium vergelijkende onderzoeken en voor producenten van referentiematerialen zijn aangepast.
  6. Aan de regels voor gebruik van gecombineerde merken (Artikel 9) is toegevoegd dat de activiteiten benoemd moeten worden (vanwege EA-3/01).
  7. Voor inspectie-instellingen is het gebruik van het merk op labels toegevoegd.

De invoeringstermijn voor het verplichte gebruik van de accreditatiemerken, of van een gelijkwaardige verwijzing naar de geaccrediteerde status, is per soort CBI in artikel 17 van VR003 omschreven.
Indien in het eerste jaar na de in lid 1 van artikel 17 genoemde datums bij een beoordeling wordt vastgesteld dat niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt een afwijking categorie (B) geformuleerd die binnen 1 jaar na de betreffende datum in lid 1 van dit artikel aantoonbaar moet zijn opgeheven.

Klik hier voor de laatste versie van de VR003.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.