Publicatie van nieuwe versies van de specifieke accreditatieprotocollen C001, C002, C010 en C025

28-02-2020

De Raad voor Accreditatie heeft nieuwe versies van de volgende Specifieke Accreditatie Protocollen gepubliceerd:

SAP-C001: Certificatie van Voedselveiligheids-managementsystemen
Ten opzichte van versie 5 van 20 oktober 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • 1.3 aanvullende documentatie gewijzigd;
 • 1.4 documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen gewijzigd;
 • 3.1 te verstrekken documenten gewijzigd;
 • beleid t.a.v. bijwoningen gewijzigd;
 • 4. specifieke aandachtspunten voor RvA-beoordeling gewijzigd;
 • verwijderen bijlage A (voorbeelden van scopes van accreditatie);
 • bijlage B is hernoemd naar bijlage 1;
 • enige verbeteringen met betrekking tot verwijzingen naar RvA Beleidsregels.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C001

SAP-C002: Certificatie volgens ISO/IEC 20000 (Engelstalig)
In vergelijking met versie 3 d.d. 03-10-2019, zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • 3.3 wijzigingen in frequentie van beoordeling van het schema gedurende de accreditatiecyclus;
 • voormalig hoofdstuk 5 “Overige informatie” is verwijderd.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C002 (Engelstalig)

SAP-C010: Certificatie volgens EN ISO/IEC 27001 (Engelstalig).
In vergelijking met versie 4 van maart 2019, zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • 3.2  wijziging van frequentie van verificatie van de implementatie van het EN ISO/IEC 27001 schema gedurende de accreditatiecyclus.

‚ÄčKlik hier voor laatste versie van SAP-C010 (Engelstalig).

SAP-C025: Certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1.
Ten opzichte van versie 1 van april 2019 is de volgende wijziging opgenomen:

 • 3.2.2 Aanpassing frequentie van beoordelen van certificatieschema NEN 7510 gedurende de accreditatiecyclus.

‚ÄčKlik hier voor laatste versie van SAP-C025.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.