Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden.

07-05-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Ten opzicht van versie 4 van 28 april 2020 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Algehele redactionele aanpassing,
  • Aanpassing hoofdstuk 1 (redactioneel een toegevoegde verwijzing naar MD4),
  • Verwijdering van bekende definities uit hoofdstuk 2,
  • Gewijzigde tekst in hoofdstukken 3 en 4 zodat duidelijk is dat het niet gaat om individuele klanten. In hoofdstuk 4 is “elk geval” gewijzigd in “iedere situatie”,
  • Hoofdstuk 5 over conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die wettelijk verplicht zijn, is toegevoegd. Als gevolg hiervan is de nummering van volgende hoofdstukken gewijzigd,
  • Enkele toelichtingen toegevoegd inzake het beleid voor accreditatie beoordelingen.

Klik hier voor laatste versie van toelichtend document RvA-T051.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.