Overgangsperiode ISO/IEC 17025:2017 verlengd tot 1 juni 2021

29-06-2020

De RvA neemt het beleid van ILAC over met betrekking tot het verlengen van de overgangsperiode voor ISO/IEC 17025:2017 van 30 november 2020 tot 1 juni 2021. 

Document T049: “Invoering van EN ISO/IEC 17025:2017” wordt hier binnenkort op aangepast.
Zie ook website ILAC.