Maatregelen in verband met actuele omstandigheden COVID-19 (coronavirus)

16-03-2020

Beste klant, aanvrager, geaccrediteerde, betrokkene,

Op zondag 15 maart jl. is door het Kabinet bekend gemaakt dat er verscherpte maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland verder tegen te gaan. De RvA geeft gehoor aan de dringende oproep zoveel mogelijk thuis te werken. Bovendien merkt de RvA aan de zijde van aanvragers c.q. klanten een verminderde beschikbaarheid. Dit betekent dat de RvA de volgende maatregelen neemt en bij dezen communiceert.

Telefonische bereikbaarheid
De RvA blijft telefonisch bereikbaar. Hierbij vragen wij uw begrip voor het feit dat de receptie niet alle vragen kan beantwoorden. Op uw verzoek zal een van onze medewerkers u terug bellen of mailen.

Bijeenkomsten op kantoor
Vanwege ‘social distancing’ beperken we onze contacten met elkaar en met derden. Dit betekent dat geplande bijeenkomsten op kantoor niet doorgaan. We zullen de afspraken zo veel mogelijk omzetten in een remote afspraak via de IT-applicatie MicroSoft (MS) Teams. Wanneer dit niet lukt dient de afspraak uitgesteld of afgezegd te worden.

Accreditatiebeoordelingen

Beoordelingen buitenland: 
Alle tot 1 juni 2020 geplande locatiebeoordelingen in het buitenland  worden afgezegd. Deze week wordt geïnventariseerd of een alternatieve beoordeling op de geplande datum mogelijk is of dat de beoordeling moet worden herpland.

Beoordelingen Nederland:
Alle tot 6 april 2020 geplande locatiebeoordelingen in Nederlandworden afgezegd. Deze week wordt geïnventariseerd of een alternatieve beoordeling op de geplande datum mogelijk is of dat de beoordeling moet worden herpland.

Beoordelingen op afstand:
Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand geldt het volgende:

  • Er moet overeenstemming zijn met de instelling of het bedrijf over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd;
  • De beoordeling moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding; MS Teams en Skype voldoen aan deze eis.
  • In het beoordelingsplan zal rekening worden gehouden met een minder efficiënte tijdbesteding door eventuele onbekendheid met MS Teams of een haperende verbinding. MS Teams zal in deze crisistijd in toenemende mate wereldwijd gebruikt worden. We moeten dus rekening houden met capaciteitsproblemen of beperkte bandbreedte. Het uitgangspunt is dat de aan de beoordeling bestede tijd hierdoor niet hoger wordt dan de geplande tijd hetgeen kan betekenen dat de steekproef kleiner wordt;
  • In het beoordelingsrapport moet expliciet worden vermeld dat de beoordeling op afstand is uitgevoerd.

Besluiten/tekenen digitaal
Het uitgeven van getekende verklaringen en scopes op papier zullen we, met uitzondering van de besluiten n.a.v. de aanstaande CA vergadering van 19 maart, voorlopig uitstellen. Het nemen van de accreditatiebesluiten kan gewoon doorgaan. De beschikkingen zullen digitaal worden getekend en als pdf worden gestuurd. De bij de beschikking behorende scopes zullen na het tekenen van de beschikking zoals gewoonlijk op onze website worden gepubliceerd.

Meer informatie

Wij hopen op uw begrip en een goede samenwerking in deze bijzondere omstandigheden.

Het bestuursteam van de RvA,

Roeland Nieuweboer en Joep de Haas