Nieuws

Nieuws uit 2020

Nieuwe accreditaties december 2020

23-12-2020

In december 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Tarievenbesluit 2021

21-12-2020

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 12 november 2020 de tarieven voor 2021 vastgesteld.

Lees verder

EN-ISO/IEC 17029 door Europese Commissie geaccepteerd als accreditatienorm

18-12-2020

De nieuwe norm EN-ISO/IEC 17029 is door de Europese Commissie geaccepteerd als accreditatienorm. Dit betekent dat de norm vanaf heden door accreditatieinstellingen binnen de EU gebruikt kan worden.

Lees verder

RvA en ILT versterken samenwerking

17-12-2020

Op woensdag 16 december 2020 heeft de RvA met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een informatieprotocol ondertekend. Dit protocol draagt bij aan het efficiënter en effectiever uitvoeren van toezicht en accreditatiebeoordelingen.

Lees verder

Wijziging van RvA-voorschrift VR003

15-12-2020

De RvA voert, na de laatste publicatie van de VR003 op 19 oktober 2020, opnieuw een wijziging door in dit document.
Voorschrift VR003 beschrijft het beleid en de regels met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA gepubliceerd

30-11-2020

Op 25 en 26 november 2020 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden.

Lees verder

Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2020 gepubliceerd

27-11-2020

In oktober en november organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hun jaarlijkse vergaderingen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2020

24-11-2020

In november 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden.

03-11-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

ISO vraagt ISO 9001-gebruikers om mening via survey

26-10-2020

ISO (International Organization for Standardization) voert een ​​wereldwijd onderzoek naar de toekomst van de norm ISO 9001 en vraagt daarom aan gebruikers van deze norm om deel te nemen aan een survey.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2020

26-10-2020

In oktober 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Wijziging van RvA-voorschrift VR003

19-10-2020

De RvA heeft onlangs het voorschrift VR003 met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s gewijzigd.

Lees verder

Ron de Mos per 15 oktober 2020 benoemd als lid raad van toezicht RvA

14-10-2020

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Lees verder

RvA past eigen COVID-19-maatregelen aan na persconferentie

29-09-2020

Op maandag 28 september 2020 heeft het kabinet in een persconferentie bekend gemaakt dat de maatregelen worden aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in Nederland verder tegen te gaan. Ook de RvA heeft zijn eigen COVID-19-maatregelen aangepast.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document microbiologie (RvA-T002).

29-09-2020

Toelichtend document RvA-T002 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot beoordeling van microbiologische verrichtingen.

Lees verder

RvA gaat aan de slag met feedback uit klantbijeenkomsten

28-09-2020

Het afgelopen jaar heeft de RvA diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin met klanten is gesproken over de dienstverlening. De RvA blikt positief terug op deze bijeenkomsten en gaat aan de slag met de feedback die tijdens deze bijeenkomsten is ontvangen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2020

25-09-2020

In september 2020 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

De Raad voor Accreditatie bestaat 25 jaar

14-09-2020

Op maandag 14 september 2020 bestaat de Raad voor Accreditatie 25 jaar. 

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2020

31-08-2020

In augustus 2020 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is klaar voor gebruik

31-08-2020

Op vrijdag 18 augustus 2020 is de digitale rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen opgeleverd. Hiermee zet de RvA een significante stap naar een betere dienstverlening voor zijn klanten.

Lees verder

RvA en klanten brainstormen over verkorting doorlooptijden accreditatieproces

31-08-2020

Op dinsdag 25 augustus heeft de RvA samen met klanten gebrainstormd over de mogelijkheden om de doorlooptijden van het accreditatieproces te verkorten.

Lees verder

Publicatie van de nieuwe ILAC-P15:05/2020 (toelichting op ISO/IEC 17020)

11-08-2020

Recentelijk is de nieuwe ILAC-P15:05/2020 gepubliceerd (implementatiedatum november 2021).
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn beperkt.

Lees verder

Publicatie van Clarification ISO/CASCO inzake NEN-EN ISO/IEC 17021-1, paragraaf 9.5.3.2

11-08-2020

Recentelijk heeft ISO/CASCO een ‘Clarification’ gepubliceerd met betrekking tot de eis uit paragraaf 9.5.3.2 uit de 17021-1 voor het toepassen van de voorgeschreven termijn voor verificatie van de correcties en corrigerende maatregelen voor een belangrijke afwijking. Aanleiding is de huidige COVID-19 problematiek en de beperkingen die dit met zich mee brengt voor het op locatie verifiëren van correcties en corrigerende maatregelen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2020

20-07-2020

In juli 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Gerard Kerkman, zeer gewaardeerd lid adviespanel RvA, overleden

16-07-2020

Publicatie nieuwe versie toelichtende documenten T001 (verwijzing naar referentiemethoden) en T049 (invoering van EN ISO/IEC 17025:2017)

29-06-2020

Toelichtend document RvA-T001 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de verwijzing naar referentie-methoden op scopes van testlaboratoria.

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de invoering van de EN ISO/IEC 17025:2017.

Lees verder

Overgangsperiode ISO/IEC 17025:2017 verlengd tot 1 juni 2021

29-06-2020

De RvA neemt het beleid van ILAC over met betrekking tot het verlengen van de overgangsperiode voor ISO/IEC 17025:2017 van 30 november 2020 tot 1 juni 2021. 

Lees verder

RvA peilt interesse voor accreditatie tegen nieuwe norm voor biobanken

25-06-2020

De RvA wil graag de interesse peilen voor accreditatie tegen de nieuwe norm ISO 20387:2018 voor biobanken. Deze norm is bedoeld voor instanties die biologische materialen beheren voor research- en ontwikkelingsdoeleinden.

Lees verder

Eerste accreditatie verleend voor inspectie met drone

25-06-2020

Op 3 juni 2020 is voor het eerst een accreditatie verleend voor het uitvoeren van inspecties met behulp van een drone.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2020

22-06-2020

In juni 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol A031 (keuring van meetinstrumenten in de gebruiksfase)

11-06-2020

Specifiek Accreditatieprotocol A031 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van de keuring van meetinstrumenten in de gerbruiksfase volgens de Metrologywet.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol A001 (Richtlijn 2014/32/EU en Richtlijn 2014/31/EU)

11-06-2020

Specifiek Accreditatieprotocol A001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/32/EU en Richtlijn 2014/31/EU - Meetinstrumenten en niet-automatische weeginstrumenten in de Metrologiewet.

Lees verder

Werkwijze RvA voor transitie van ISO 22301:2012 naar ISO 22301:2019

09-06-2020

In november 2019 is ISO 22301:2019 “Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements gepubliceerd als opvolger van ISO 22301:2012. De RvA heeft een werkwijze voor de overgang naar deze norm geformuleerd.

Lees verder

13e Wereldaccreditatiedag 2020

08-06-2020

Op 9 juni vindt de 13e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2020 plaats. Dit jaar is het thema ‘Voedselveiligheid’.

Lees verder

RvA-publieksverslag 2019: ‘Met vertrouwen vooruit’

29-05-2020

 

 

 

 

De Raad voor Accreditatie heeft zijn publieksverslag over 2019 gepubliceerd. Het verslag geeft een beeld van onze activiteiten in 2019 en de ontwikkelingen op het gebied van conformiteitsbeoordeling. Dit jaar is het thema Met vertrouwen vooruit.

Lees verder

Accreditatie producenten van referentiematerialen (RMP) nu ook mondiaal erkend

29-05-2020

De RvA is ondertekenaar geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van producenten van referentiematerialen volgens ISO 17034. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van de accreditatie van producenten van referentiematerialen niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

29-05-2020

Op 14 mei 2020 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2020

15-05-2020

In mei 2020 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden.

07-05-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Wijziging maatregelenpagina (COVID-19)

30-04-2020

Op de pagina www.rva.nl/maatregelen staan de maatregelen beschreven die de RvA vanwege het coronavirus heeft getroffen. Op deze pagina is een wijziging doorgevoerd.

Lees verder

Toelichtend document T051 in Nederlandse taal beschikbaar

28-04-2020

Vanaf heden is toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden die de RvA-geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden beschikbaar in de Nederlandse taal.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatieprotocollen A007 (richtlijn 2014/53/EU - radioapparatuur) en A008 (richtlijn 2014/30/EU - EMC)

28-04-2020

Specifiek Accreditatieprotocol A007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/53/EU - Radioapparatuur. 

Specifiek Accreditatieprotocol A008 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/30/EU - EMC.

Lees verder

ProQares als eerste instelling RvA-geaccrediteerd voor testen mondkapjes

24-04-2020

Vanaf woensdag 15 april 2020 is ProQares B.V. geaccrediteerd voor het testen van gezichtsmaskers (mondkapjes). Daarmee is ProQares B.V. de eerste instelling die door de RvA is geaccrediteerd voor het testen van mondkapjes conform de norm EN 149.

Lees verder

Betrouwbaarheid coronavirus drive-thru tests

16-04-2020

Vandaag heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een persbericht gepubliceerd waarin wordt gewezen op het belang van accreditatie van laboratoria die testen voor het nieuwe SARS2-coronavirus uitvoeren.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

07-04-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Tijdelijk ruimte op de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zonder CE-markering

01-04-2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. De Europese Commissie heeft besloten dat het tijdelijk mogelijk is om producten op de markt toe te laten die geen CE-markering hebben.

Lees verder

EA publiceert lijst van geaccrediteerde laboratoria voor gezichtsmaskers

27-03-2020

De EA (European co-operation for Accreditation) heeft een lijst gepubliceerd van meer dan 25 laboratoria die door accreditatie-instanties in Europa zijn geaccrediteerd voor de het testen van gezichtsmaskers (mondkapjes).

Lees verder

Update: aangepaste maatregelen RvA vanwege coronavirus (COVID-19)

24-03-2020

Gisteren heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft ook de RvA zijn maatregelen hierop aangepast.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

22-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2020

19-03-2020

In maart 2020 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Maatregelen in verband met actuele omstandigheden COVID-19 (coronavirus)

16-03-2020

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

12-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregels BR002 & BR011

11-03-2020

De RvA heeft onlangs de beleidsregels BR002 en BR011 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie nieuw toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

09-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

RvA brengt bedrijfsbezoek aan TASS International B.V.

06-03-2020

Op woensdag 26 februari hebben de raad van toezicht en het bestuur van de RvA een bedrijfsbezoek gebracht aan één van zijn relaties, TASS International B.V. in Helmond. TASS is sinds twee jaar een onderdeel van Siemens.

Lees verder

Coronavirus (Covid-19) Outbreak

02-03-2020

RvA continuously monitors government and other external advice to assess possible risks related to the outbreak and spread of the Corona virus (Covid-19). As a result, RvA has taken, and will continue to take all necessary precautionary measures. These measures might impact assessments and meetings due to take place in affected areas.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol C029.

28-02-2020

Publicatie van nieuwe versies van de specifieke accreditatieprotocollen C001, C002, C010 en C025

28-02-2020

RvA sluit reeks klantbijeenkomsten succesvol af in Zwolle

28-02-2020

Op 4 februari vond in Zwolle de laatste RvA-Klantbijeenkomst plaats. Het betrof een goedbezochte bijeenkomst met veertien deelnemers die diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen vertegenwoordigden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2020

21-02-2020

In februari 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde tweede Klantbijeenkomst in Eindhoven!

28-01-2020

Op 21 januari vond in Eindhoven een RvA-Klantbijeenkomst plaats. We spraken met acht deelnemers. Zij representeerden diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen. Met hen spraken wij over hun ervaringen met de dienstverlening van de RvA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2020

24-01-2020

In januari 2020 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T040 betreffende schaduwonderzoeken

08-01-2020

Toelichtend document RvA-T040 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot schaduwonderzoeken.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatie protocol C009 (HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224)

08-01-2020

Specifiek Accreditatieprotocol C009 bevat een beschrijving voor de accreditatie van HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 januari 2020 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatie protocollen C015, C021 en C030

03-01-2020

De Raad voor Accreditatie heeft (nieuwe versies van) de volgende Specifieke Accreditatie Protocollen gepubliceerd:

Lees verder