Nieuws

Nieuws uit 2020

EA publiceert lijst van geaccrediteerde laboratoria voor gezichtsmaskers

27-03-2020

De EA (European co-operation for Accreditation) heeft een lijst gepubliceerd van 25 laboratoria die door accreditatie-instanties in Europa zijn geaccrediteerd voor de conformiteitsbeoordeling van gezichtsmaskers (mondkapjes).

Lees verder

Update: aangepaste maatregelen RvA vanwege coronavirus (COVID-19)

24-03-2020

Gisteren heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft ook de RvA zijn maatregelen hierop aangepast.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

22-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Maatregelen in verband met actuele omstandigheden COVID-19 (coronavirus)

16-03-2020

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

12-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregels BR002 & BR011

11-03-2020

De RvA heeft onlangs de beleidsregels BR002 en BR011 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie nieuw toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (Engelstalig)

09-03-2020

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Lees verder

RvA brengt bedrijfsbezoek aan TASS International B.V.

06-03-2020

Op woensdag 26 februari hebben de raad van toezicht en het bestuur van de RvA een bedrijfsbezoek gebracht aan één van zijn relaties, TASS International B.V. in Helmond. TASS is sinds twee jaar een onderdeel van Siemens.

Lees verder

Coronavirus (Covid-19) Outbreak

02-03-2020

RvA continuously monitors government and other external advice to assess possible risks related to the outbreak and spread of the Corona virus (Covid-19). As a result, RvA has taken, and will continue to take all necessary precautionary measures. These measures might impact assessments and meetings due to take place in affected areas.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol C029.

28-02-2020

Publicatie van nieuwe versies van de specifieke accreditatieprotocollen C001, C002, C010 en C025

28-02-2020

RvA sluit reeks klantbijeenkomsten succesvol af in Zwolle

28-02-2020

Op 4 februari vond in Zwolle de laatste RvA-Klantbijeenkomst plaats. Het betrof een goedbezochte bijeenkomst met veertien deelnemers die diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen vertegenwoordigden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2020

21-02-2020

In februari 2020 heeft één organisatie een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde tweede Klantbijeenkomst in Eindhoven!

28-01-2020

Op 21 januari vond in Eindhoven een RvA-Klantbijeenkomst plaats. We spraken met acht deelnemers. Zij representeerden diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen. Met hen spraken wij over hun ervaringen met de dienstverlening van de RvA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2020

24-01-2020

In januari 2020 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T040 betreffende schaduwonderzoeken

08-01-2020

Toelichtend document RvA-T040 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot schaduwonderzoeken.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatie protocol C009 (HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224)

08-01-2020

Specifiek Accreditatieprotocol C009 bevat een beschrijving voor de accreditatie van HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 januari 2020 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatie protocollen C015, C021 en C030

03-01-2020

De Raad voor Accreditatie heeft (nieuwe versies van) de volgende Specifieke Accreditatie Protocollen gepubliceerd:

Lees verder