Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol L006 betreffende het accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

17-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA is op 16 april 2019 gewijzigd.

In vergelijking met versie 1 d.d. 2 oktober 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Hoofdstuk 2, scope is aangepast in het kader van de publicatie van de aangepaste versie van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (d.d. 01-02-2019). Partijbemonsteringen zijn verwijderd en Vrachtbemonstering kort na laden of voor lossen en Bemonstering in big bags zijn toegevoegd.
  • Aard en inhoud van de beoordelingen:
    1. Op verzoek van het ministerie van LNV zal nu ook bij controlebeoordelingen onderzoek gedaan worden naar onpartijdigheidseisen van de EN ISO/IEC 17020 / ILAC P15.
    2. Indien van toepassing worden transport en/of tussentijdse opslag ook beoordeeld.
  • Toegevoegd hoofdstuk 4.3. Extra beoordelingstijd bij constatering grote toename nieuw- of opnieuw gekwalificeerde monsternemers.
  • Toegevoegd hoofdstuk 4.5. Verantwoordelijkheid monsternemende organisaties.
  • Toegevoegd hoofdstuk 4.6. Vastlegging toegepaste bemonsteringsstrategie.
  • Toegevoegd hoofdstuk 4.7. Uitwerking van artikel 8.3 van de URM betreffende ringonderzoeken.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L006.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.