Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol I005 betreffende verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer

07-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol I005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 oktober 2019 gewijzigd.

Deze versie van SAP-I005 vervangt SAP-I005 versie 4 van januari 2016. De volgende significante wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De inhoud is aangepast aan de gewijzigde regelgeving.
  • Een instelling moet haar verificatieprotocol laten goedkeuren door de Nederlandse emissie-autoriteit (NEa). Dat is in dit SAP verwerkt.
  • Met de NEa is afgesproken dat in het geval van een initiële beoordeling of scope-uitbreiding, de RvA een vooronderzoek zal uitvoeren voordat het verificatieprotocol ter goedkeuring aan de NEa wordt aangeboden.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I005.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.