Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C018 betreffende de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR).

08-11-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C018 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwprducten (CPR) systemen 1, 1+ & 2+. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 8 november 2019 gewijzigd.

Met het verschijnen van deze nieuwe versie van SAP-C018 is SAP-C019 komen te vervallen.

Ten opzichte van versie 2 van maart 2013 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

• actualisatie van de documenten in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3;
• aard en inhoud van de beoordelingen in lijn gebracht met SAP's voor richtlijnen en verordeningen;
• SAP-C019 voor systeem 2+ geïntegreerd in dit SAP.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C018.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.