Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol A032 betreffende drukapparatuur in gebruiksfase.

16-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol A032 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten betreffende drukapparatuur in de gebruiksfase. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 16 oktober 2019 gewijzigd.

Ten opzichte van versie 1 van mei 2018 zijn de volgende substantiële wijzigingen doorgevoerd:

  • In de tabel onder 3.2 is in de kolom "Initiële beoordeling" de verwijzing naar heraccreditatie verwijderd,
  • In de scope omschrijving de verwijzing naar het schema toegevoegd,
  • In de tabel met beoordelingen verduidelijkt dat de bijwoningen tweemaal in de cyclus moeten worden uitgevoerd, dat stond al in de toelichting bij punt 7 maar bleek in de praktijk niet altijd even duidelijk,
  • De toepassing van de aanwijzingskavels voor bijwoningen is nader toegelicht met een voorbeeld.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-A032.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.