Publicatie nieuwe versies toelichtende documenten T025 (betreffende de scopes van testlaboratoria) en T049 (betreffende de invoering van EN ISO/IEC 17025:2017).

20-05-2019

Toelichtend document RvA-T025 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de scopes van testlaboratoria (EN ISO/IEC 17025:2017).

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot invoering van de EN ISO/IEC 17025:2017.

Toelichtend document T025:

Ten opzichte van versie 4 d.d. 9 februari 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • verwijzing naar EA-2/15 M:2008 is opgenomen;
  • in 2.2 is een referentie op de scope naar de lijst van onder flexibele scope uitgevoerde testmethoden opgenomen;
  • in Bijlage 3 zijn aspecten toegevoegd die op de lijst van onder flexibele scope uitgevoerde verrichtingen moeten worden bijgehouden;
  • In bijlage I voorbeeld van scope-omschrijving van luchtmeting verwijderd, omdat de scope-omschrijving is opgenomen in SAP L001;
  • voetnoot onderaan de scope in bijlage 2 is gewijzigd;
  • Bijlage I en bijlage II: aangepast naar aanleiding van veranderd beleid met betrekking tot vermelden van de termen ‘conform’ en ‘gelijkwaardig’, zie hiervoor RvA-T001.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T025.      

Toelichtend document T049:

Ten opzichte van versie 2 d.d. 17 december 2018 is de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • in 2.3. is een extra toelichting toegevoegd over het risico dat een instelling loopt als het (B)-afwijkingen open heeft staan en het eerstvolgende reguliere beoordelingsonderzoek na 30 april 2020 plaats zal vinden.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T049.  

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.