Publicatie nieuwe versie toelichtend document T001 betreffende de verwijzing naar referentie-methoden op scopes van testlaboratoria

30-01-2019

Toelichtend document RvA-T001 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot verwijzingen naar referentie-methoden op de scope van testlaboratoria.

Ten opzichte van versie 3 d.d. 27 februari 2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Op scopes komen de termen 'conform' en 'gelijkwaardig aan' te vervallen.
  • Het is in specifieke situaties toegestaan om buiten het toepassingsgebied van de referentiemethode te verwijzen naar de referentiemethode.
  • Bijlagen 1 en 2 zijn toegevoegd met voorbeelden van kritieke en niet kritieke afwijkingen in methoden en verruimingen van het toepassingsgebied.
  • Waar nodig zijn verwijzingen naar EN ISO/IEC 17025:2017 toegevoegd.
  • In hoofdstuk 4 is een overgangsregeling opgenomen.

Klik hier voor de laatste versie van toelichtend document RvA-T001.      

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.