Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatie protocollen C000 (managementsysteemcertificatie, algemeen) en C004 (QMS certificatie - ISO 9001)

29-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Specifiek Accreditatieprotocol C004 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

SAP-C000:

Ten opzichte van versie 4 van november 2018 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 •  paragraaf 1.3, toegevoegd: IAF MD23;
 •  paragraaf 1.3, gewijzigd: titel IAF MD4, RvA-T033 en RvA-T043;
 •  Bijlage A, toegevoegd: SAP C025;
 •  Bijlage A, gewijzigd: titel SAP C006;
 •  voorwaarde toegevoegd in 3.2.3 met betrekking tot het uitvoeren van bijwoningen bij een initiële of uitbreidingsbeoordeling;
 •  in 3.2.3 de mogelijkheid toegevoegd om bij niet volledig bijgewoonde audits een additioneel onderzoek uit te voeren.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C000.
 

SAP-C004:

Ten opzichte van versie 2 van juni 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 •  Contractcatering is verwijderd als co-notatie;
 •  AQAP 2120 en AQAP 2130 zijn verwijderd als co-notatie;
 •  hoofdstuk 4 "Specifieke Aandachtspunten voor de RvA beoordeling" is verwijderd;
 •  paragraaf 3.2.3, met betrekking tot aan te leveren documenten voor een bijwoning, is aangepast;
 •  bijlage 2 is verwijderd.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C004.

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.