Nieuwe accreditaties maart 2019

22-03-2019

In maart 2019 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Hieronder staat een overzicht van de organisaties die in maart 2019 een nieuwe accreditatie hebben ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie(s) staat in het overzicht van alle geaccrediteerden.

 

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

VdS Nederland B.V., Hilversum

I336

ISO/IEC 17020, Inspectie van brandbeveiligingssystemen (VBB-BMI,OAI, RBI)

GenomeScan B.V., Leiden M308 Klinische Genetica
Hilbrands Laboratorium B.V. (HLB), Wijster L637 Bodem biologie
Politie Forensische Opsporing, Laboratorium Dactyloscopie, Zoetermeer L640 Forensisch, sporenonderzoek en biometrie (dactyloscopie)
Stichting Rijnstate Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Arnhem M039 Klinische Chemie en Hematologie en point of care testing ISO 22870

Diagnost-IQ B.V. Klinisch Chemisch Laboratorium, Hoorn

M071

Klinische Chemie en Hematologie

Trombo-embolische ziekte en

point of care testing volgens ISO 22870
Academisch Medisch Centrum Pathologie, Amsterdam M279 Klinische Pathologie
Deventer Ziekenhuis Klinische Pathologie, Deventer M284 Klinische Pathologie
Antillean Adventist Hospital Laboratorium, Willemstad te Curaçao M306 Klinische Chemie en Hematologie en point of care testing volgens ISO 22870