Nieuwe accreditaties februari 2019

22-02-2019

In februari 2019 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Hieronder staat een overzicht van de organisaties die in februari 2019 een nieuwe accreditatie hebben ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie(s) staat in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Ricardo Certification B.V. Groep Metingen, Utrecht

I342/

C653

-Risico-evaluatie van Common Safety Methods

-Productcertificatie van de interoperabiliteit van spoorwegsystemen conform Europese Richtlijn 2008/57/EC

UL International (Netherlands) B.V. C648 Productcertificatie; Bouwproducten conform verordening 305/2011/EU, Uitrusting van zeeschepen conform richtlijn 2014/90/EU, Machines conform richtlijn 2006/42/EG en Persoonlijke beschermingsmiddelen conform verordening 2016/425/EU
International Commission on Missing Persons (ICMP) DNA Laboratory / Science and Technology, Den Haag L641 Forensisch, DNA testen
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie, ‘s-Hertogenbosch M186 Medische Microbiologie, Point of care testing ISO 22870
Stichting Meander Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie en Medische Immunologie, Amersfoort M232 Medische Microbiologie en Medische Immunologie
Academisch Medisch Centrum Laboratorium van de Apotheek, Amsterdam Zuidoost M287 Klinische Farmacie